Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

 

نگارش : دکتررضا جمالیان

نحوۀ آموزش صحیح و جهانشمول هیپنوتیزم

روش آموزش و یادگیری هیپنوتیزم در کشورهای پیشرفته ، درپیروی از انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ــ همانطور که در سایت این انجمن با آدرس WWW.ASCH.NET و در صفحات مقدماتی 3 کتاب آموزشی آن انجمن هم آمده است ، به این ترتیب است :

کسانیکه در آمریکا مایل به یادگیری صحیح و متدیک هیپنوتیزم هستند ، تنها از طریق مراجعه به دفتر مرکزی انجمن و یا از طریق مکاتبه با آن ، درصورت اخیر برای هر یک یا هر سه کتاب ــ با پرداخت چند دلار اضافه به عناوین بسته بندی و پست ــ می توانند این کتابها را تهیه کنند .

 

کتـاب اول : مبـانی خود هیپنوتیزم . ترجمۀ فارسی این جزوه یا کتابچه در 78 صفحه حـاوی مطالب متـعدد و بسیار مهمی در ارتبـاط بـا خـود هیپنوتیزم است که دراین کتاب کوچک ـ ولی پرمحتوا ـ گنجانیده شده است . 

 

 

کتاب دوم : ترجمه فارسی این کتاب در 288 صفحه با عنوان : القای خلسه و تلقین پس از چند چاپ و تجدید چاپ توسط انتشارات نسل نواندیش ، درشرایط کنونی کمیاب یا نایاب است و سالهاست فتوکپی فاخر آن به علاقمندان زیاد آن کتـاب ارائه می شود .

 

کتاب سوم : با حداکثر استـفاده از تکنـولژیهای پیشرفته در حـروف چینی، صفحه بندی و چـاپ ، در 400 صفحه توسط انتشارات اطلاعات چــاپ و منتشر شده و به روایتی در متـن این کتاب ، منـدرجات دو کتـابِ اول و دوم هم در آن گنجانده شده و مجموعـه ای از مقالات بـسیار جدید است که کپی رایت آنها در آمریکا بالغ بر صدها دلار است ، که بـه تنـهایی در این کتاب که می تواند نوید آموزش هیپنوتیزم بالینی داشته بـاشد ، گنجانده شده است .


برای یادگیری صحیح و استاندارد هیپنوتیزم بالینی ، پس از اینکه درحدود 100 سال پیش برای اولین بار میلتون اریکسون دوره هایی را برای آموزش هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم تشکیل داد و در آغاز کتابچه هایی را برای آموزش طراحی کرد ، دراین یک قرن این کتابها تکامل و تعالی زیادی پیدا کرده اند و ویرایش کنونی آنها که توسط کوریدون هاموند صورت گرفته ، درآمد انحصاری از فروش این کتابها توسط انجمن و برای اهداف آموزشی و پژوهشی در اختیار انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا گذاشته شده است . درشرایط کنونی قیمت این 3 جلد کتاب که تنها از ادارۀ مرکزی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا با قیمت روز ــ تابستان 1397 ــ بیشتر از یک میلیون تومان است ، با ترجمه ، ویرایش و چاپ بسیار فاخر ، بصورت نسخه های چاپی و درصورت نایاب بودن نسخه های چاپی، نسخه های فتوکپی شده بسیار فاخر ــ دراختیار دوستداران هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی گذاشته می شود .

نحوۀ آموزش هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم در مطب دکتر جمالیان

شعار اینجانب در آموزش هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی اصالت ، دقت و سرعت است . به این ترتیب با استفاده از متد BEN GRINE که معتقد است برای آموزشِ مطالب تئوری در سطوح دانشگاهی بجای نشاندن دانشجویان بر روی میزهای دبستانی ، می باید مطالب درسی را بصورت کتاب یا فتوکپی در اختیار آنها گذاشت تا همیشه مراجعه به آنها برای دانشجو م