Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg
نگارش : دکتر رضا جمالیان
 
براساس آمارهایی که از مراکز آموزش هیپنوتیزم و یا هیپنوتیزم درمانی تهیه شده ، مراجعین بیشتر در آرزوی یادگیری عناوین زیر هستند:
1 ـ آموزش هیپنوتیزم = آموزش دگر هیپنوتیزمی
این آموزش یا برآوردن این آرزوی بزرگ در مراکزی که مطابق تکنیکهای آموزشی انجمن علمی هیپنوتیزمِ آمریکا ـ خیلی سریع و کاملاً علمی و عملی ـ عمل می کنند ، به اینصورت انجام می گیرد :
الف : به مراجعین پس از یک مصاحبه از جمله اندازه گیری آزمون هیپنوتیزم پذیری 3 جلد کتاب به زبان فارسی که عیناً ترجمۀ سه پایۀ آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکاست داده شده و مطابق روش آن انجمن به آنها این امکان داده می شود که برای یادگیری مطالب تئوری ــ هر اندازه که وقت لازم دارند ــ به مطالعه و فراگیری این کتابها که متنی ویرایش شده و ساده دارند ، بپردازند .
ب : پس از آنکه دانشجو مطالب تئوری را از کتابها با مراجعات مکرر یاد گرفت ، مطابق روش انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که در سایت آنها هم وجود دارد ، بصورت گروهی در 2 یا 3 روز تمام تکنیکهای عملی آموزش داده می شود . این در مواردی است که آموزش گروهی باشد ، ولی در آموزش انفرادی در 4 جلسۀ یک ساعتی یا 2 جلسۀ 2 ساعتی امکان آموزش تکنیکهای عملی هیپنوتیزم وجود دارد .
 
2 ـ آموزش خود هیپنوتیزم = سلف هیپنوتیزم
طرفداران و مشتاقان آموزش خود هیپنوتیزم در تمام نقاط جهان ــ از جمله در ایرانِ عزیز ــ فراوان هستند . این افراد در زمان مراجعه اشتیاق یا علاقۀ قلبی خود را به خود هیپنوتیزم به اینصورت بیان می دارند : [ من می خواهم با یک علامت یا یک عبارت بصورتی شرطی شوم که بکمک آن بتوانم خودم را سریعاً درحالت هیپنوتیزم قرار دهم ] . این آرزو یا خواسته به سادگی و نسبتاً سریع به اینصورت انجام می گیرد :
الف : پس از یک مصاحبه و اندازه گیری میزان هیپنوتیزم پذیری داوطلب ، در شرایطی که نشان داده می شود که به اندازه لازم هیپنوتیزم پذیر است ، او را در شرایط خلسه هیپنوتیزمی قرار داده و با چند تکنیک عمیقتر کردن خلسه هیپنوتیزمی ، خلسه او را عمیق کرده و دراین شرایط او را برای رسیدن سریع به خلسۀ خود هیپنوتیزمی شرطی می کنیم .
از آنجا که برای درک و فهم تئوریهای مرتبط با خود هیپنوتیزم نیاز به مطالعه مطالب متعددی وجود دارد ، به سوژه یک کتاب یا متن تایپ شده به حجم حدود 100 صفحه داده می شود که او با تمام آن نظریات ــ از جمله 10 تکنیک یادگیری خود هیپنوتیزم از طریق شرطی شدن ــ به سلیقه 10 استاد بزرگ آشنایی کاربردی پیدا کند .
تمام دورۀ آموزش خود هیپنوتیزم بصورت شرطی و تضمینی در 2 جلسۀ یـک ساعتی یـا یک جلسۀ دو ساعتی بـصورت انـفرادی انـجام می گیرد .

یادگیری نظری و عملی مدی تیشن = مراقبه = TM
اگر بـه کتابهای یا مقالاتی که دربارۀ هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، مدی تیشن ، یوگا ، ذن ، سیر و سلوک عارفانه و ... نظری بیفکنیم ، اشاره ای به این فرد و این کتاب شده است . این فرد دکتر بنسن و کتاب او به نام عکس العمل ریلاکس شدن است . دکتر بنسن استاد بیماریهای قلب دانشگاه هاروارد ، پس از یک مطالغۀ بالینی 30 ساله بر روی دهها هزار فردی که مدی تیشن ــ مخصوصاً یک فرم سادۀ آن به نام TM ( مدی تیشن متعالی ) را انجام می دادند ، اثرات مثبت استفاده از مدی تیشن را در ایجاد آرامش یا ریلاکس شده ثابت کرد . البته دوری از استرس و زندگی در شرایط ریلاکس بودن در پیشگیری و درمان از موارد متعددی از بیماریهای قلبی و فشارخون تأثیر مثبت دارد . دکتر بنسن پس از این پژوهشهای 30 ساله ، نتایج آنرا در یک کتاب با عنوان عکس العمل ریلاکس شدن منتشر کرد که 2 سال پرفروش ترین کتاب در آمریکا و تا 10 سال جزء کتابهای پرفروش آمریکا بود .
از آنجائیکه در سال 1975 اینجانب برای طی یک دورۀ فوق تخصص در دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد در آمریکا و نظاره گر تحقیقات دکتر بنسن بودم ، این کتاب را تهیه و پس از مراجعت به ایران ترجمه و توسط نشر نواندیش بارها با تیراژ بالا چاپ و تجدید شد .
آموزش مدی تیشن
درشرایط کنونی به کسانیکه مایل به آموزش و فراگیری مدی تیشن باشند ، در 2 یا 3 جلسه یک ساعته مدی تیشن را براساس کتاب فوق آموزش می ده