صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

انحرافات شدید انجمن هیپنوتیزم از اهدف آن

انحرافات شدید انجمن هیپنوتیزم از اهدف آن

آیا انجمن علمی هیپنوتیزم در معرض انحلال و حسابرسی است ؟

با توجه به تصویر پروانۀ فعالیت انجمن های تخصصی که در تاریخ 2/11/69 وزیر کشور ــ آقای عبدالله نوری ــ اجازۀ تأسیس آنرا به نام آقای دکتر هادی منافی صادر کرده بود ، اعضای هیات مدیرۀ آن به این ترتیب اعلام شده بود :

1 ـ دکتر پرویز روز بیانی ph.D. در روانشناسی بالینی از دانشگاه مانیل و از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در بیمارستان روانی روزبه .

2 ـ دکتر رضا جمالیان صاحب بورد تخصصی در بیماریهای عفونی و گرمسیری ، MPH در اپیدمیولژی بیماریهای واگیردار .

3 ـ دکتر مرتضی مهاجر ـ استاد ممتاز روانپزشکی از آمریکا ، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و ...

4 ـ دکتر شکرالله عبدالله زاده : روانپزشک از آمریکا ، استادیار دانشکدۀ پزشکی شهید بهشتی ، اولین پزشکی که در ایران در مطبش از هیپنوتیزم درمانی استفاده کرده و اولین روانپزشکی که بر روی تابلو مطبش از هیپنوتیزم درمانی یاد کرده است .

ادامه مطلب...

 

حقایقی در مورد هیپنوتیزم درمانی و شرایط هیپنوتیزم درمانگرایی

نوشته ی دکتر رضا جمالیان

MD , MPH , DTM&H

حقایقی در مورد هیپنوتیزم درمانی

و شرایط هیپنوتیزم درمانگرایی

بسیاری از کسانی که به آموزش هیپنوتیزم می پردازند ، هدف آنها یادگیری هیپنوتیزم درمانی و بکار بردن این روشهای درمانی است . برخی از مؤسسات در تبلیغات خود متذکر می شوند که می توانند در مدتی که در آگهی های مختلف آنان از 60 ساعت ، 80 ساعت ، 120 ساعت و 145 ساعت متفاوت است ، هیپنوتیزم درمانی را به کلیه کسانیکه این دوره را طی کرده آموخته و گواهی معتبر به کسانیکه این دوره ها را طی کرده اند ، بدهند . ولی در حقیقت :

1 ـ براساس قوانین ایران که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداری بر آن اکیداً نظارت می کنند :

* اجازه و حق انجام هرگونه درمانی از جمله هیپنوتیزم درمانی فقط برای پزشکان و دندانپزشکانی است که از یک دانشگاه معتبر و مورد قبول وزارت علوم مدرک دکترا گرفته و در سازمان نظام پزشکی هم نام نویسی کرده و شمارۀ نظام پزشکی گرفته اند ، مجاز است .

* بجز پزشکان و دندانپزشکانی که درسازمان نظام پزشکی نام نویسی کرده اند ، هر فردی که  اقدام به هرنوع درمانی ــ از جمله هیپنوتیزم درمانی بکند ــ با اتهام دخالت در امور پزشکی به دادگاه و زندان کشانده می شود .

 

 

 

در شرایط کنونی نرسهای فارغ التحصیل که در سازمان نظام پرستاری نامنویسی کرده و عنوان مهم و معتبر RN را دارند ، در بیمارستانها حق ندارند سرخود حتی یک قرص آسپیرین را برای دردهای جزیی به بیماران تجویز کنند و حتی یک تزریق وریدی از دارویی را که پزشکی تجویز کرده ، انجام دهند .

ادامه مطلب...

 

نقدی بر ترجمۀ کتاب: یافته هایی در هیپنوتیزم

نقدی بر ترجمۀ کتاب

یافته هایی در هیپنوتیزم

از انتشارات انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

این کتاب که توسط دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر امیرهوشنگ باقری ترجمه و به عنوان یکی از انتشارات انجمن هیپنوتیزم بالینی چاپ شده ، پس از اجازۀ تلفنی از آقای دکتر باقری ــ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

درنقدکتابها ، اینجانب به کتابهایی که از سوی همکاران و بـصورت آزاد چاپ شده یـا می شوند نـظری نداریم و تنها به بـررسی کتابهایی می پردازیم که با رانت انجمن چاپ شده و درحقیقت ممکن است اشتباهات ، گزافه گویی ها و نقاط ضعف آنها به حساب انجمن و پیشکسوتان آن به حساب آید و عواقب غلط بودن کتابها ، یقه دانشجویان بدبخت را بگیرد  .

1 ـ آقای دکتر امیر هوشنگ باقری از عنوان آکادمیک روانپزشک و هیپنوتراپیست در روی جلد استفاده کرده اند که با توجه به معیارهایی که برای هیپنوتراپیست بودن وجود دارند ــ از جمله مدتها انجام هیپنوتیزم درمانی کنترل شده زیر نظر چند هیپنوتراپیست ــ براساس آنچه که در مقدمه کتابهای آموزشی انجمن هیپنوتیزم آمریکا وجود دارند ، هیپنوتراپیست مطابق معیارهای جهانی به معنی درست کلمه در ایران وجود ندارد . در حقیقت ما ــ یعنی پزشکان ، دندانپزشکان و رده های بالای روانشناسان بالینی ــ پس از کسب عضویت در انجمن نظام پزشکی و یا روانشناسی ، اجازه داریم در کارهای درمانی خودمان از هر روش یا امکان درمانی موجه  از جمله هیپنوتیزم درمانی هم استفاده کنیم . من و شما هیپنوتراپیست نیستیم ، بلکه در متن یا جوار درمانهای تخصصی خود ، ممکن است از هیپنوتیزم هم استفاده بکنیم .

ادامه مطلب...