هیپنوتیزم ایران
صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

فنون هیپنوتیزم درمانی - مقدمه و بخش اول

فنون هیپنوتیزم درمانی

نگارش جان. ج. واتکینس، ph.D

اسلوب و رویه ی کاربرد هیپنوتیزم بالینی

ترجمه: دکتر رضا جمالیان

MD, MPH, DTM&H

دیباچه

با کتابهای ارزنده ی فراوانی که امروز در زمینه ی هیپنوتیزم در دسترس هستند، توجیه و دلیل قانع کننده ای برای تألیف یک کتاب دیگر و بیشتر چیست؟ ممکن است، مراجعه ی سریع و موجزی به بازار کتاب، به پیدا کردن جوابی برای این سئوال کمک شود:

· برخی از کتابهائی که موجودند، به این قصد طراحی و چاپ شده اند که تصویری از وضعیت کنونی هیپنوتیزم، به خوانندگانی که در این زمینه اطلاعات متوسطی دارند، بدهند. مانند کتابهای مارکوس و ولبرگ.

· و یا این نیت در کار

ادامه مطلب...

 

نقش هیپنوتیزم در طب سنتی ایران

تهیه و تدوین : دکتر رضا جمالیان

دکتر جان واتکینس پرزیدنت سابق انجمن بین المللی هیپنوتیزم بالینی و تجربی در کتاب درسی خویش با عنوان تکنیکهای هیپنوتیزم درمانی ،زمانی که با توجه به گذر تاریخ یا کرونولوژی به شرح خلاصه ی تاریخ هیپنوتیزم در دوران پیش از تاریخ می پردازد ، چنین اظهار نظر می کند :

هیپنوتیزم احتمالاً توسط انسان

ادامه مطلب...

 

پدیده های هیپنوتیزمی

 


د . کوریدون هاموند ، P.h. D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

1 ـ کاتالپسی : یک تونیسیته یا انقباض غیرارادی عضلات ، طوریکه اندامها در همان موقعیت و وضعیتی که قرار داده شده اند ، باقی می مانند و حتی خاصیت یا حالت خستگی آنها هم مهار می شود . از این خاصیت در موارد زیر استفاده می شود :

* برای

ادامه مطلب...