صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

پدیده های هیپنوتیزمی

 


د . کوریدون هاموند ، P.h. D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

1 ـ کاتالپسی : یک تونیسیته یا انقباض غیرارادی عضلات ، طوریکه اندامها در همان موقعیت و وضعیتی که قرار داده شده اند ، باقی می مانند و حتی خاصیت یا حالت خستگی آنها هم مهار می شود . از این خاصیت در موارد زیر استفاده می شود :

* برای

ادامه مطلب...

 

باورهای نادرست و ترسهائی در مورد هیپنوتیزم

 


« برای آموزش و آماده کردنِ بیماران »

د . کوریدون هاموند ، Ph . D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

عقاید مهمی که بایستی به بیماران منتقل شوند :

1 ـ اغلب ترس و هراسی در مورد از دست دادنِ کنترل وجود دارد ، به این صورت که اراده ی او از بین برود و تحت تسلط هیپنوتیزور قرار بگیرد . بیمار را مطمئن سازید که هیپنوتیزم ساده لوحی ، استعدادِ گول خوردن و نشانه ی ضعفِ ذهن نیست . در شرایط هیپنوز شما اراده ی خود را از دست

ادامه مطلب...

 

آمادگی برای آموزش هیپنوتیزم بالینی

 


« دکتر جان هارتلند »

اولین مؤلف در زمینه ی هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی

بخش اول

اصول کلی که زیربنای القای خلسه هیپنوتیزمی را تشکیل می دهند

برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ، اشتیاق به همکاری از سوی سوژه ، اعتماد او به شخصیت و تسلط هیپنوتیزور بر روی تئوریها و تکنیکهای عملی هیپنوتیزم و توانایی سوژه در قدرت تمرکز ، از پایه های اساسی برای موفقیت به شمار می آیند .

با القای

ادامه مطلب...