صفحه اصلی دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم

دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم

 

دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم اینجانب دکترجمالیان

عده زیادی از کسانیکه از سایت WWW.HYPNOSIRAN.COM دیدن می کنند ، مشتاق هستند تا تعدادی از نزدیک به 100 جلد کتابی را که توسط اینجانب ترجمه شده اند ، را داشته باشند .


لزوماً به عرض می رساند تمام این کتابها توسط ناشران متعدد چاپ و منتشر شده اند وا اینجانب دکترجمالیان هیچ کتابی را خودش چاپ و منتشر نکرده است . از آنجائیکه در هر نوبت چاپ هر کتاب درحدود 20 نسخه به متـرجم داده می شود و گاهی بعضی از نـاشران محتـرم بابت حق الزحمه هم یکی دو کارتن کتاب به اینجانب می دهند ، اکثراً تعدادی از کتابهای ترجمه شده در انبار مطب موجودند ، ولی حتی در آرشیو خودم هم تمام کتابها وجود ندارند . 

برای دسترسی به تعدادی از کتابهائی که در 30 سال اخیر توسط اینجانب ترجمه و توسط چند انتشارات چاپ و منتشر شده ، می توانید از طریق تلفن 77561318 در تهران و 077561318 ــ 021 در شهرستانها با منشی مطب تماس بگیرید تا آن تعداد از کتابهای درخواستی شما که موجودند ، با پست سفارشی برای شما فرستاده شوند و اکثراً پس از یکی دو روز در تهران و شهرستانها به دست شما می رسند . بنابراین ، کتابهای درخواستی را از روی کتابهای سایت انتخاب و به منشی مطب اطلاع دهید . برخی از این کتابها قیمت روی جلد از چاپ اول و دوم تا نهم و دهم خیلی اضافه شده است . بنابر این قیمتی بر روی جلد کتابها نوشته نشده است .

ضمناً 5 جلد کتاب اختصاصی برای آموزش هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، زایمان بی درد ، جراحی و بیهوشی و بالاخره کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی که از انبوهی از کتابهای معتبر هیپنوتیزم انتخاب شده اند فقط بصورت انحصاری در مطب وجود دارند و این کتابها ، برای اولین بار بصورت پستی هم برای آموزش به فروش می رسند .

آقای دکترهادی منافی بنیانگزار انجمن هیپنوتیزم بالینی آرزو دارند که با توجه به درخشش دخترها در کنکورهای دانشگاهی ، برای آموزش خانمها در تمام مراکز استانی و دانشکده های پرستاری مامایی خانمها بصورتی آموزش ببینند ، که حتی از مدرسان آقا پیشی بگیرند . امیدواریم این آرزو به زودی برآورده شود .