صفحه اصلی آموزش علمی ، سریع و کاربردی هیپنوتیزم

آموزش علمی ، سریع و کاربردی هیپنوتیزم

 

نگارش : دکتر رضا جمالیان

MD , MPH , DTM& H

آموزش علمی ، سریع و کاربردی هیپنوتیزم

آموزش هیپنوتیزم

تمام افرادی که مایلند هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم را بصورت علمی ــ و کاملاً مطابق روش معمول در انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا بیاموزند ، می توانند از این دوره ها استفاده کنند :

* این افراد پس از مراجعه به مطب اینجانب ــ در چهارراه نظام آباد ـ سبلان ـ پس از تست هیپنوتیزم پذیری و یک مصاحبه کوتاه مدت ـ کلیۀ کتابها و منابع آموزشی مرتبط با دورۀ خود را که به زبان ساده ترجمه شده اند ، دریافت می کنند ، به این ترتیب :

ــ تنها برای دانش جویان و دانش پژوهانی که برای آموزش هیپنوتیزم به ما مراجعه می کنند ، ترجمۀ فارسی فصیح هر 3 کتاب آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا درایران وجود دارند .

ــ تنها در دوره های آموزشی ما با ارائه ترجمه فارسی تمام منابع درسی به دانشجویان ، دیگر نیازی به تدریس تئوری در کلاس و ماهها مراجعه در روزهای تعطیل برای حضور در این کلاسها ندارند .

* درجلساتِ آموزشهای عملی ، چند تکنیک ایجاد خلسۀ هیپنوتیزمی جدید و فاخر ، درحدود 15 تکنیک برای عمیقتر کردن خلسه هیپنوتیزمی ، تست اثبات حضور سوژه در خلسه ، چند پدیدۀ هیپنوتیزمی و

نمایش چند تکنیک ایجاد هیپنوتیزمهای سریع ــ هیپنوتیزم شدن کمتر از یک دقیقه و چند تکنیک هیپنوتیزم درمانی ارائه می شوند .

 

آموزش خود هیپنوتیزم و زایمان بی درد با هیپنوتیزم .

خود هیپنوتیزم یک پدیدۀ بسیار جالبی است که پس از اینکه سوژه در عمق مناسبی از خلسۀ هیپنوتیزمی قرار گرفت ، یک عبارت یک علامت و یا یک تکنیک در اختیار او قرار داده می شود تا بکمک آن بتواند خودش را سریعاً در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی قرار دهد .

برای انجام زایمان بی درد ، به سوژه آموزش داده می شود تا خودش را با تکنیک خود هیپنوتیزم در شرایط خلسه قرار دهد و با تکنیکهای اضافی ریلاکس شدن پیشرفته و تکنیک ایجاد بی دردی هیپنوتیزمی ــ مثلاً با تکنیک دستکشی ــ برای انجام زایمان بی درد یا لااقل بسیار کم درد آماده شوند .

با کمک خود هیپنوتیزم امکان سیر قهقرائی در زمان و رویت هیپنوتیزمی حوادث و وقایع سالهای گذشته زندگی و یا زندگیهای گذشته امکان پذیر می شود . پرواز روح و یا احساس خروج روح از بدن هم پس از فراگیری خود هیپنوتیزم در سوژه های دارای استعداد یا ظرفیت هیپنوتیزم پذیری کافی ، امکانپذیر است .

برای کسب اطلاعات بیشتر ، در ساعات 30/9 تا 12 صبح ها و 30/4 تا 30/7 عصرها با تلفن : 77561318 تماس بگیرید .