صفحه اصلی اخبار

هیپنوتیزم ایران

ذِن مدی تیشن ، معرفی یک کتاب

ذِن مدی تیشن ، معرفی یک کتاب

مدی تیشن به روایت عارفان شرق آسیا

مدی تیشن با یک دنیا رمز و رازی که دارد ، و با توجه به اینکه انجام آن برای رسیدن به آرامش و تعالی روحی مورد نیاز تمام انسانها در تمام عصرها ، در بین تمام نسلها و تمام سرزمینها بوده و هست و با عنایت به جنبه های ذن درمانی و موریتا درمانی ، برای همه از جمله اینجانب جذابیت زیادی داشته و دارد . روی این علاقه و فقدان منابعی دراین زمینه ها درایران ، اینجانب تشویق به ترجمه ی ذن ناب شدم که هم توسط استادی بزرگ تألیف شده و هم با کثرت تصاویر ، یک خود آموز مصور ذِن است .

ذن مدیتیشن

تشابه ذِن با طریقت های صوفیانه و عارفانه

برای اینکه شما بیشتر با این کتاب آشنا شوید ، بعنوان نمونه صفحه 17 کتاب عیناً تصویربرداری شده است تا به این شباهت شگفت انگیز

طریقت های عارفانه در نقاط مختلف جهان

ادامه مطلب...