آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
صفحه اصلی آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟

آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟


آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
خیر
174  61.5%
بلی
109  38.5%

تعداد آرا  :  283
اولین رای  :  پنجشنبه ، 13 فروردين 1394 ، 18:53
آخرین رای  :  چهارشنبه ، 24 مرداد 1397 ، 16:09