Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نقدی بر ترجمۀ کتاب

یافته هایی در هیپنوتیزم

از انتشارات انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

این کتاب که توسط دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر امیرهوشنگ باقری ترجمه و به عنوان یکی از انتشارات انجمن هیپنوتیزم بالینی چاپ شده ، پس از اجازۀ تلفنی از آقای دکتر باقری ــ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

درنقدکتابها ، اینجانب به کتابهایی که از سوی همکاران و بـصورت آزاد چاپ شده یـا می شوند نـظری نداریم و تنها به بـررسی کتابهایی می پردازیم که با رانت انجمن چاپ شده و درحقیقت ممکن است اشتباهات ، گزافه گویی ها و نقاط ضعف آنها به حساب انجمن و پیشکسوتان آن به حساب آید و عواقب غلط بودن کتابها ، یقه دانشجویان بدبخت را بگیرد  .

1 ـ آقای دکتر امیر هوشنگ باقری از عنوان آکادمیک روانپزشک و هیپنوتراپیست در روی جلد استفاده کرده اند که با توجه به معیارهایی که برای هیپنوتراپیست بودن وجود دارند ــ از جمله مدتها انجام هیپنوتیزم درمانی کنترل شده زیر نظر چند هیپنوتراپیست ــ براساس آنچه که در مقدمه کتابهای آموزشی انجمن هیپنوتیزم آمریکا وجود دارند ، هیپنوتراپیست مطابق معیارهای جهانی به معنی درست کلمه در ایران وجود ندارد . در حقیقت ما ــ یعنی پزشکان ، دندانپزشکان و رده های بالای روانشناسان بالینی ــ پس از کسب عضویت در انجمن نظام پزشکی و یا روانشناسی ، اجازه داریم در کارهای درمانی خودمان از هر روش یا امکان درمانی موجه  از جمله هیپنوتیزم درمانی هم استفاده کنیم . من و شما هیپنوتراپیست نیستیم ، بلکه در متن یا جوار درمانهای تخصصی خود ، ممکن است از هیپنوتیزم هم استفاده بکنیم .

 

 

2 ـ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران شایسته است کتابهای علمی جدید از بزرگان روانپزشکی و یا روان شناسی بالینی را منتشر کند ، در حالیکه نه تنها این کتاب خیلی کهنه است ، بلکه نویسندۀ این اثر بنا به نوشته های مقدمه کتاب در عناوین 13 و 14 ـ[ صفحه 7] همانطور که گیل بوین نوشته است ، مدتی به عنوان هیپنوتیزور نمایشی کار کرده که در بین پزشکان و روانشناسان عنوان و کار موجهی نیست ، پس از مدتی کارگردانی و تهیه کنندۀ برنامه های شبکه های رادیویی ، که هیچ ربطی با هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی ندارند ، در 49 سالی با تغییر شغل های قبلی ( عنوان 15 ) ، معلوم نیست چگونه به صاحب نظر در آموزش هیپنوتیزم تبدیل شده است !

در عنوان (16)[ صفحه 8 ] تاکید شده که المان هیچ مدرکی دانشگاهی ندارد و مانند هاری آرونز که شادروان کابوک با سفر به آمریکا در کلاسهای هیپنوتیزم ــ نه هیپنوتیزم درمانی ــ او شرکت کرد ، نباید ادعای هیپنوتیزم درمانی داشته باشد .

اینجانب در اینکه آقای دیو المان را که مدرک دانشگاهی ندارد و تا 50 سالگی به کارهای متفرقه مشغول بوده ، از اینکه مثل آقایان الماسیان ، کابوک و علی بیات بخوبی تکنیکهای القای خلسه را یاد گرفته مثل هر فرد دیگری یک هیپنوتیزور ماهر بدانم مشکلی ندارم ، ولی اینکه یکدفعه یک انسان فاقد تحصیلات آکادمیک در 50 سالگی پس از تغییر چند شغل و بیکاری تبدیل به یک هیپـنوتیزم درمـانگر شود حیرت زده هستم و اگر این آقا در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بدون مدارک تحصیلی دکترا و حتی بدون عضویت در نظام پزشکی یا روان شناسی به هر نوع درمانی از جمله هیپنوتیزم درمانی اقدام می کرد ، با دادگاه و حبس مواجهه می شد.

5 ـ از آنجائیکه این کتاب مثل چند کتاب دیگر به دانشجویان که قصد شرکت در کلاسهای انجمن را دارند به بهای 25000 تومان و 30000 تومان می فروشید ، در مقایسه با دو ترجمه اخیر من و از انتشارات مؤسسه اطلاعات که آموزش هیپنوتیزم بالینی یا روشهای هیپنوتیزم درمانی است ، بود ، گران و ظلم به دانشجویی که قبلاً برای شرکت در این کلاسها مبلغ بسیار زیادی هم پرداخته است .

6 ـ در شماره 6 ، آقای دکتر باقری صادقانه و مهربانانه اعتراف کرده که در تمامی مراحل آماده سازی کتاب ، از ترجمه تا ویرایش خواهر ایشان نقش اساسی داشته ، دراین صورت شایسته بود در روی جلد کتاب بجای عنوان ترجمۀ دکتر امیر هوشنگ باقری ، از عنوان درست تر و صادقانه ترجمه دکتر امیرهوشنگ باقری و خانم پریچهر باقری استفاده می شد .

مثل اینکه در بسیاری از موارد حق خانمها مراعات نمی شود ، بلکه حق آنها ـ حتی توسط برادرش هم ـ خورده می شود !

عنوان 4 ـ در صفحه سوم در یک صفحه بزرگ تنها این مطالب نوشته شده است :

دکتر امیر هوشنگ باقری

متخصص اعصاب و روان

تعجب آمیز است درحالیکه همکار نازنین ما می دانند که تخصص های اعصاب و روان دو رشتۀ تخصصی بسیار متفاوت است و ایشان متخصص بیماریهای روان هستند نه اعصاب ، چرا از این عنوان نادرست و زبانم لال عوام فریبانه که شایسته پزشک شریفی مانند ایشان نیست ، بصورت مکرر استفاده می کند . متأسفانه برخی از روانپزشکان دیگر هم برای جلب نامهربانانه و غیرقانونی بیمارانِ همکاران متخصص اعصاب از این عنوان شایع ولی نادرست سوء استفاده می کنند . نگارش مقدمه توسط آقای دکتر فتحی بجای دکتر شریفی که براین کتاب صورت گرفته بسیار شایسته است . زیرا مقدمه معمولاً توسط فردی دانشمند و دارای تحصیلات عالیه ــ بورد تخصصی ــ نوشته می شود ولی آقای دکتر شریفی دارای مقام آکادمیک و بورد تخصصی نیست ، فقط حق نان و نمک نسبت به ایشان دارند !

در مورد کاربرد تکنیکهای سریعِ القای خلسۀ ، نظریه دکتر فتحی عزیز و دانشمند با عقیدۀ اریکسون متفاوت است که توصیه می کند مدت زیادی صحبتهای مقدماتی و زمینه ای با بیمار طول بکشد ، نه اینکه جلسۀ هیپنوتیزم در یکی دو دقیقه تمام شود .

روشهای القای خلسۀ مبهم و تشریفاتی که شائبه وجود قدرتهای به اصطلاح ماورایی را درمورد پزشک در ذهن بیمار القاء کند ، بنظر اینجانب مناسب نیست و این ضعیف با وجود تسلط زیاد به تکنیکهای القای سریع خلسۀ هیپنوتیزمی ، هرگز از این روشها در برنامۀ درمانی خودم استفاده نمی کنم ، هر چند در پایان جلسه ممکن است از یک یا چند نمونه از آنها هم استفاده شود . هر چند هیپنوتیزورهای صحنه یا نمایشی از فرایندهای مبهم و سریع استفاده می کنند ، در کتابهای جدید و استادان بزرگ ندیده ام که آنان از آنها استفاده کنند .

ولی به علت دانش و تجربۀ زیادی که دوست دانشمندم آقای دکتر فتحی دارند ، سعی می کنم اطلاعات بیشتری در این زمینه ها کسب کنم .

آقـای دکتـر فتـحی با تکریم و احتـرام از هیپنوتیزم کننده هایی در مقابل شماره (8) یـاد کرده که از دو مؤلفه ابـهام و سرعت بهترین بهره برداری را جهت القای خلسه بهره برداری می کنند و بصورت نجیبانه ای آن را در اختیار پزشکان و سایر درمانگران قرار می دهند . برای اینجانب در سنین کهولت معنی بهره برداری نجیبانه از روش اِلمان قابل درک نیست و اینکه این روشهای نجیبانه را در اختیار پزشکان و سایر درمانگران گذشته شود یا نشود تعجب آور است ، زیرا با توجه به قوانین ایران و روش نظام پزشکی ، مگر ایشان به وجود غیراز پزشکان در جامعه به عنوان درمانگران دیگر هم باور دارد ؟

در اینجا لازم می دانم که از آقای دکتر فتحی عزیز چند پرسش صمیمانه را مطرح کنم :

1 ـ آیا جنابعالی یک کتاب ، حتی کتاب درسی را که درحدود 30 سال پیش توسط یک استاد بزرگ در زمینه بیهوشی تألیف شده باشد ، این زمان برای مطالعه به دانشجویان و رزیدنتهای خودتان بعنوان کتاب درسی و مرجع توصیه می کنید ؟

2 ـ اگر فردی که در رشتۀ پزشکی و هوشبری ـ حتی دیپلم متوسطه تحصیلاتی ندارد با توجه به مهارتهای ارتباطات و رسانه ها و احیاناً با مطالعه چند مقاله خود را صاحب نظر در روشهای جدید و مدرن بیهوشی بداند ، و مثل دیو اِلمان هرگز رنگ دانشکده های پزشکی و بخشهای بیمارستانی را ندیده باشد ، بیماران بخشِ خود را برای بیهوشی ــ مثلاً درجراحی قلب در اختیار آنها قرار می دهید ؟ آیا این عمل صورت نجیبانه ای دارد ؟

همکار عزیز و نازنین ما آقای دکتر باقری در قسمتی از این کتاب ـ مقابل عنوان 10 ـ مرقوم فرموده اند :

بسیاری معتقدند که تأثیرگذارترین هیپنوتیزورهای قرن بیستم دیو اِلمان

و روانپزشک معروف میلتون اریکسون می باشند .

در مواجهه با این عبارت که آن کادره شده ، حرفِ چاکر بعنوان یک طلبه قدیمی اپیدمیولژی این است که چگونه نویسنده محترم پی به وجود این [ بسیاری ] برده که با تقدم و ارجحیت دادن به دیو المان نسبت به میلتون اریکسون ، او را تأثیرگزارترین هیپنوتیزور قرن بیستم اعلام فرموده اند و چگونه دکتر باقری با محدودیت امکان ارتباط در کشور ، به تمام هیپنوتیزورهای قرن بیستم در تمام جهان دسترسی پیدا کرده اند ؟

در سطور پایانی صفحۀ شروع سخن ، ایشان با فروتنی به دو دهه مطالعه و یادگیری هیپنوتیزم تأکید کرده و فراموش کرده اند که در پشت جلد همین کتاب ، ایشان به حاصل بیش از 35 سال مطالعه ، تحقیق ، آموزش و درمان با هیپنوتیزم اشاره کرده و گویا کمال هم نشین با فردی که در پایین همان صفحه ـ یعنی پایین پشت جلد ـ خود را [ رئیس کمیته آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم و ... ] معرفی کرده اثر کرده . چه او ودر مقاله دیگر که این ضعیف به شرح مطالبی که ایشان در یک کتابِ یک صفحه ای نوشته و مدعی تألیف کتاب القای خلسه و درمان که ما فکر می کردیم تألیف اشپیگل هاست شده و با غلط و دروغ شاخدار خود را برای مدت 8 سال ساکن و درحال مطالعه ، تحصیل و تحقیق در ایتالیا معرفی کرده ـ خواهشمند است دراین مجموعه و یا درسایت این حقیر حتماً این مقاله را که این [ مدرس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران ] را معرفی کرده است مطالعه کنید تا به قول فردوسی ، دکتر فتحی عزیز هم به قول همشهریش فردوسی ، با صدای بلند بگوید [ ... تفو بر تو ای چرخ گردون تفو ]

تفو بر جهانی که به نقل از عبارات حاشیه شماره 10 ، در یک کتابی علمی می خوانیم !

[ بسیاری معتقدند که تأثیرگذارترین هیپنوتیزور قرن بیستم دیو اِلمان ... ] و براساس آنچه که در پشت جلد انتشارات یک انجمن علمی !  که با رانت انجمن و با قصد مقدمه نویسی بر آن به زیور چاپ درآمده ، فردی که با توجه به نوشته های خودش در 2 مقاله دراین مجموعه در سایت اینجانب با عناوین [ یک کتاب یک صفحه ای و یک کتاب عظیم الجثه ] به معرفی او پرداخته ام ، رئیس کمیته آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم و مدرس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران ] شده است .

من از آقای دکتر فتحی عزیز به عنوان داشتن مسئولیت مشترک در بین تمام اعضای یک هیأت مدیره ، می خواهم که پیش خودشان فکر کنند که چه چیزی ارزش این را دارد که نام و عنوانش درکنار چنین فرد دروغگو ، سارق متون ادبی و ... بوده باشد . الحمدالله که ایشان نه محتاج جیفۀ دنیوی است و نه کسب اعتبار و پرستیژ درکنار چنین همکارانی که مدارج کمال آنها را در این مجموعه می خوانند .

در پیش گفتارِ گیل بوین ، مسئول مؤسسه آموزش و ... در راستای معرفی دیو اِلمان ــ در کنار شماره هایی که مشاهده می فرمائید ، چنین مطالبی آمده است :

11 ـ پیش گفتار نویس ، در نقدِ رفتار هیپنوتراپیست و مدرسانی که عمدتاً بر آموزش تئوری و تحلیلی می پردازند و با نفی استادان آشنا به علم ، به هیپنوتیزم درمانگرانی که هیپنوتیزم را به آسانی به کار می برند سرزنش کرده و توصیه کرده بهتر است آنها مهارتشان را تنها درکاربرد تکنیک های القای هیپنوتیزم به کار ببرند [ یعنی همان کاری که هیپنوتیزورهای نمایشی و کم سواد یا بی سواد از لحاظ معلومات علمی به کار می برند ، تا تماشاچیان زود باور به وجود انرژیها و کمالاتی در وجود آنها ایمان بیاورند .

آقای دکتر باقری صادقانه در یک مکالمه تلفنی در تاریخ 3/7/96 اظهار داشتند که برای آشنایی با هیپنوتیزم ، دو بار در کلاسهای کابوک و 2 بار هم در کلاسهای آقای الماسیان شرکت کرده اند ، که کار بسیار خوبی بوده است .

شاید به علت این سابقه است که ایشان یک هیپنوتیزور نمایشی دیگر را که بسیار شبیه به کابوک و الماسیان است ، که اِلمان را به عنوان نابغه و [ تأثیرگزارترین هیپنوتیزور قرن بیستم و مقدم بـر میلتـون اریکسون ] معرفی می کنـد و عـده ای هم که بـر هـرکتـابی مقدمه می نویسند ، دراین تکریم و تعظیم به فردی که سواد علمی نداشته و تنها تکنیکهای هیپنوتیزم را براساس آنچه که درمقدمه هر 3 کتاب آموزشی انجمن هیپنوتیزم آمریکا نوشته شده است ، تنها در 2 ـ 3 روز می توان زیر نظر افرادی حتی مثل هاری آرونز بخوبی یاد گرفت ، خیلی مهم دانسته و کمالات و درجات علمی المان را بالاتر از میلتون اریکسون اعلام می کنند و به این ترتیب سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را که چند بار آن دو بزرگوار را به دادگاه و زندان کشاندند محکوم می کنند و مداخلات درمانی آنها را نه تنها مجاز بلکه شایان سعی و تکریم دانسته و برای آنها طلب اعادۀ حیثیت می کنند .

در مقابل عدد ( 12 ) دیو المان از اینکه یک هیپنوتیزور درد پدرش را تسکین داد ، به عنوان کرامت و مهارت یک هیپنوتیزور نمایشی دانسته ، که بنظر ما ، در افراد دارای استعداد یا زمینۀ هیپنوتیزم پذیری ، انجام اینکار توسط هر نوآموز هیپنوتیزم امکانپذیر است ، از جمله انبوه دندانپزشکانی که در کلاسهای آموزشی ، انواع روشهای ضد درد و آرامش بخش را یاد می گیرند .

درمقابل عدد 13 ، نوشته شده که [ اِلمان مدت کوتاهی به عنوان هیپنوتیزور نمایشی کار می کرده و درهمین زمان او تکنیکهای القای سریع را ابداع کرده است و همین تکنیکها ، آموزش های بعدی اش را فوق العاده کرد . ]

خیال می کنم تکنیکهای القای سریع را دراین مدت المان یاد گرفته نه ابداع کرده است که مثلاً کاربرد این تکنیکهای سریع را در فیلمهای نمایشی هیپنوتیزورهای صحنه بارها دیده ایم و یادگیری این تکنیکها ، هرگز [ آموزشهای بعدی را فوق العاده ] نمی کند !

14 ـ عیناً به این عبارتها از متن کتاب توجه کنید :

[ درسالهای پس از آن ، المان نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده موفق رادیویی شد و این مباحث را در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد ! ]

فردی با این کرامات که بدون سابقۀ تحصیل دانشگاهی بتواند 3 مقوله مهم نویسندگی ، کارگردانی و تهیه کنندگی موفق برنامه های شبکۀ رادیویی را انجام و پس از کناره گیری از این مشاغل ، آنهم در دانشگاه مهمی مانند دانـشگاه معتبـر کلمبیا آنهم در آمریکا تدریس کند مقوله ایست که هیچ عقل سلیمی نمی تواند باور کند ، مگر در انجمنی که فردی می تواند با یک دیپلم MD رئیس کمیتۀ آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم شود و به تألیف کتابی دست بزند که بعدها اشپیگل ها با سرقت ادبی آنرا به نام خودشان معرفی کنند !!

اگر اِلمان در مشاغل آبرومندی مانند نویسندگی ، کارگردانی و ... موفق بود ، هرگز آنها را رها نمی کرد .

15 ـ مطابق آنچه در کتاب آمده ، [ المان پس از سالها اشتغال به کارهای متفرقه ، در 49 سالگی تصمیم می گیرد [ به ناچاری ] شغلش را تغییر داده و به صاحب نظری در آموزش هیپنوتیزم تبـدیل شود ! برای رسیـدن به ایـن مقام جهانی فقط مقالات در دستـرس را بررسی می کند و سپس بلافاصله دورۀ هیپنوتیزم بالینی دیو المان را بنیان گزاری می کند ! ! ]

جل الخالق ، فردی که تا 49 سالگی بدون تحصیلات دانشگاهی به نویسندگی ، کارگردانی و تهیه کنندگی برنامه های شبکه های رادیویی و لابد سایر کارهای متفرقه پرداخته ، حتماً به علت عدم توفیق در آنها با یک تحول بزرگ روحی بدون تحصیلات مقدماتی فقط با مطالعۀ مقالاتی چند که در دسترسش بوده ، به درجه ای از هیپنوتراپیستی می رسد که برای ارشاد و دستگیری عارفانه از دیگران ، دورۀ هیپنوتیزم بالینی را بنیان می کند . اگر قبلاً یکی از انتقادات من در نحوۀ آموزشی کلاسهای کنونی هیپنوتیزم انجمن ، شرکت چند پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی با بضاعت آکادمیک ناچیز به عنوان مدرس یا استاد بود ، در اینجا دانشمندترین عضو هیأت آموزشی انـجمن در این نـوشته ها بـصورت ضمنی اعلام می دارد که هـرفرد بی سوادی با خواندن مقالاتی در زمینۀ هیپنوتیزم ، می تواند تبدیل به یک میلتون اریکسون ــ حتی به تأکید مطالبی که قبلاً به نقل از این کتاب آمده ــ مقدم بر میلتون اریکسون تبدیل و در نتیجه به یکی دیگر از [ تأثیر گزارترین هیپنوتیزورهای قرن بیستم ] تعالی پیدا کند .

16 ـ لطفاً برای مطالعۀ مطالبی که عیناً از کتاب نقل شده ، به فتوکپی صفحه 14 مراجعه کنید که با حیرت می خوانیم :

[ با اینکه المان هیچ مدرک دانشگاهی نداشت و آموزش علمی ندیده بود ، شرکت کنندگان دورۀ آموزشی اش را به پزشکان و دندانپزشکان محدود کرده بود ... ]  یعنی پزشکان آمریکا اینقدر ساده لوح هستند ؟

یک جمله بی معنی و گنگ که ارتباطی بین قسمت اول جمله ــ یعنی اینکه به این قابلیت و کرامت فردی تأکید مجدد شده که هیچ مدرک دانشگاهی نداشت و آموزش علمی ندیده بود ، ولی تنها به آموزش هیپنوتیزم به پزشکان و دندانپزشکان ــ آنهم در آمریکا ــ پرداخته است . لابد پزشکان و دندانپزشکان آمریکا از همه هیپنوتیزم پذیرتر بوده اند و بجای نخبه پذیری ، سفله پذیرترند .

اگر در دوره های آموزش انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ــ به تأکید مکرر در مقدمۀ 3 کتاب آموزشی آنها که هر 3 کتاب توسط اینجانب با دقت ترجمه شده و بعداً دو نفر از اساتید انجمن ! آنها را دوباره ترجمه کرده اند ؟ که در این مجموعه به کار نحوۀ ترجمه آن دو همکار گرامی و بزرگوار هم رسیدگی می شود ، دانشجویان در 2 یا 3 روز کارآموزی عملی ،  زیر نظر عده ای که به قول انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که از بهترین اساتید هیپنوتیزم در جهان هستند و در بین آنها عده زیادی روانپزشک و ph.D. روان شناسی با استاندارد آمریکا وجود دارند تکنیکهای عملی را می آموزند . حالا برای هر عقل سلیمی شگفتی آور است که چگونه یک فرد بدون سابقه تحصیل ، در سنین نزدیک به بازنشستگی یک دکه با کلی ادعا در مقابل سوپرمارکتِ اریکسون باز کرده است . واقعاً باید با توجه به انبوه دروغها و مطالب توهم آمیز درایـن مقدمـه نویسی ، باید برای گیل بوین آروزی شفای عاجل کرد !

17 ـ اینکه کلاسهای آموزشی شلوغی دلیل اعتبار علمی مدیر کلاس است ، حتماً خود شما هم که به قول خودتان دو بار در کلاسهای آموزش هیپنوتیزم آقایان الماسیان و کابوک شرکت کرده اید قابل قبول نیست ، بلکه آگهی های دروغ و غیرصادقانه ای که در آنها قول داده می شود پس از شرکت دراین دوره ها ــ حتی افراد خارج از پزشکان و رده های بالای روان شناسی بالینی ــ یک گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان را می گیرند و یا مطابق ادعاها آقای الماسیان به خلسه های خیلی عمیق می رسند و یا ادعاهای عجیبی مثل آقای الماسیان بکنند که اولین زایمان بی درد در جهان را انجام می دهند که براساس کتابهای موجود 30 یا 40 سال پیش بارها پزشکان در آمریکا آنرا انجام داده اند و یا مثل پشت جلد کتابتان ، یک پزشک عمومی را که براساس نوشته های تنها کتابی که از او منتشر شده و تنها یک صفحه حجم دارد و دو نفر افراد غیر منصف و عاشق مقدمه نویسی مقدمه های شیوایی بر آن نوشته اند که یکی از آنها دوست شماست که خود را پرزیدنت انجمن معرفی می کند ، در حالیکه اگر کسی بخواهد درجۀ پرزیدنتی بگیرد ، دبیر انجمن یعنی آقای دکتر فتحی دانشمند است . و ... و ... از جمله چاپ آگهی های چند میلیونی در مجلات که در آنها دروغهای زیادی است که در قسمتهای دیگر این نوشته ها به آنها اشاره شده و یا دوره گردی به شهرهای کوچک و بزرگ به قصد آموزش هیپنوتیزم بالینی ... و برگزاری جلسات زیان آور هیپنوتیزم گروهی برای عده ای افراد تلقین پذیر ــ که در جامعه ایران فراوان هستند ــ و گول مدارج علمی ادعایی ولی اکثراً کذب ایـن پزشکان دوره گرد را می خورند عجیب نیست من قبول دارم که عده ای از پزشکان انجمن در رشته تحصیلی خود مریض کافی ندارند ، ولی یک پزشک شریف برای کسب درآمد نبایستی به هر کاری دست بزند .

18 ـ در قسمت 17 آمده ، [ خلاصه ای از تئوریها و تکنیکهای المان به عنوان کتاب درسی در دوره هایش مورد استفاده قرار می گیرد . ] همانطور  که درسایه پرزیدنت انجمن چند کتابی منتشر شده که با نقل مستند اینجانب نشان می دهد که چقدر اشتباه و مطالب ناشایسته دارند و ارزش استفاده از آنها در دوره های آموزشی ــ از جمله استفادۀ تکریم آمیز این کتاب که شما بهتر می دانید دانشجویان چگونه دانشجویانی و با چه هدفی در کلاسها شرکت کرده اند ، دلیل اعتبار این کتاب نیست .

همانگونه که دراین مجموعه به نقد مستند کتابهایی که توسط انجمن به عنوان منابع آموزشی معرفی شده اند پرداخته ام ، دراین آثار انبوهی از دورغها ، تظاهر به عناوین جعلی و مطالب غیر علمی وجود دارند که مطالعه آنها ممکن است خوانندگان این مطالب را ــ با قدم گذاشتن به جای پای برخی از اساتید و مدرسان به وادی توهم خود دانشمندیی توهم کشف و کرامت ، توهم داشتن مقامات و مدارج علمی بکشاند و حتی برای اینکه کتابی داشته باشند ، یا عیناً کتاب یک نویسنده بین المللی را سرقت و به نام خودشان آن اثر را معرفی کنند و یا کتابهای ترجمه شده و ظاهراً قابل قبول همکاران انجمن را دوباره ترجمه و این دستاوردهای ناسالم و غیر اخلاقی و ناجوانمردانه که از سوی انجمن و با هزینۀ انجمن چاپ شده در دوره های آموزشی به دانشجویان ارائه دهند .

در مقدمۀ کتاب هم اشتباهات زیادی است که برای اجتناب از طولانی شدن این مطالب ، به نقد همین صفحات از مقدمه کتاب می پردازیم و اینک نگاهی به پشت جلد کتاب می کنیم :

نگاهی به پشت جلد کتاب

در پشت جلد کتاب ، معلوم نیست چه کسی آقای دکتر امیر هوشنگ باقری را متخصص اعصاب و روان معرفی کرده اندکه این مطلب دروغ و دوست گرامی ما فقط روانپزشک است نه متخصص اعصاب .

اینکه معلوم نیست چه کسی این رانوشته [ نظریه انفکاک DISSOCIATION مطرح شده توسط ایشان یعنی آقای دکتر باقری ، دیدگاه جدیدی است را در روان پزشکی ارائه داده و مکانیسم اثر بخشی سبک های مختلف درمانی را تبیین می نماید . ]  دروغ محض است و براساس یک صحبت تلفنی ، آقای دکتر باقری فرمودند که تا بحال چنین نظریۀ جدیدی توسط ایشان تدوین نشده است . چه اگر کسی ــ آنهم یک روانپزشک جوان ــ در اقیانوسی عظیم روانپزشکان جهان موفق به چنین تدوینی می شد ، حتماً در یک کنگرۀ روانپزشکان یا یکی از مجلات روانپزشکان مطرح می گردید . این نقل قول از جانب ایشان مانند سایر دعاوی از سوی برخی از اساتید و مدرسان انجمن است که رکورد این دروغها و ادعاهای دروغ و بی شرمانه را در قسمت های پایانی یک کتاب یک صفحه ای شکسته است که پرزیدنت انجمن بر آن مقدمه ای عالمانه نوشته و ضمن معتبر عنوان کردن آن ، مژده داده بود که کتابهای معتبر ! دیگری هم در راه است لابد مثل این کتاب بسیار معتبر ، با توجه به این کتابها و بقیه کتابهای معتبر انجمن ، خدا عاقبت انجمن و عنوان علمی بودن آنرا در سایه این استادان و مدرسان به خیر بکند !

درمقابل شماره (2 ) عنوان شده که ایشان ــ یعنی آقای دکتر امیر هوشنگ باقری [ ایشان حاصل بیش از 35 سال مطالعه ، تحقیق ، آموزش و درمان با هیپنوتیزم را در قالب ترجمه ، تألیف و نگارش کتابهایی دراین زمینه ارائه نموده اند . ]

اینجانب ابتدا فکر کردم که [ براساس بیش از 35 سال مطالعه ، تحقیق ، آموزش و درمان با هیپنوتیزم ] است که ایشان درکنار همکاری با آقای دکتر شهیدی که خودش را در پائین صفحۀ پشت جلد [ خودش رئیس کمیتۀ انجمن جهانی هیپنوتیزم و ... ] اعلام شده این بیش از 35 سال هم به ایشان داده شده ، درحالیکه در یک صحبت تلفنی یکی دو روز قبل فرمودند که تنها 12 سال است که ایشان تخصص روانپزشکی را گرفته و در حدود 20 سال است پزشک شده  است .

با توجه به اینکه آقای دکتر امیر هوشنگ باقری در صفحات مقدماتی کتاب مرقوم فرموده اند [ ... خواهر عزیزم پریچهره باقری که در تمامی مراحل آماده سازی کتاب از ترجمه تا ویرایش نقش اصلی را بعهده داشتند . ] و با توجه به خصلت مهربانی خواهر ، لابد در شرایطی که آقای دکتر مشغول [ مطالعه ، تحقیق ، آموزش و درمان هیپنوتیزم و تدوین نظریه جدید و جهانشمولی بوده که انتظار داشته دیدگاه جدیدی را در روان درمانی ایجاد و عینا    ً مطابق نوشته های خودشان سبکهای مختلف درمانی را تبیین کند . ] خواهرش در ویرایش ، دقت کافی را ننموده است . این یکی از بهترین تکنیکهای روابط انسانی است که اشتباهات خود را به فرد دیگری نسبت بدهیم .

* هر چند بنظر نمی آمد که همکار عزیز ــ آقای دکتر علی شریفی ــ با توجه به سوابق و علایق قبلی ایشان در مقدمه نویسی ، این مهم را به فرد دیگری محول سازند ، بنظر می رسید در این کتاب این مهم را به همکار دانشمند آقای دکتر مهدی فتحی واگذار کنند که نقایص فقدان مقام دانـشگاهی و بورد تخصصی ــ از جمله نـداشتن تسلط بر زبان انگلیسی که لااقل 3 سطر خیـرمقدم یا افتتاحیه پرزیدنتی کنگره ها بین المللی را به زبان انگلیسی نداشته باشند ، ولی بنـظر می آید ایشان اگر مقدمه ننـوشته ، چون ترک عادت موجب مرض است ، مـؤخره شیوا و عبرت آموزی نوشته و اگر قبل از او همکار دیگری به متون نجیبانه هیپنوتیزم اشاره و این نکته مهم را به ما متذکر شده و آموزش دادند ، ایشان هم [ به خوبی هم زیبایی های هیپنوتیزم و هم تسلط و مهارت نویسنده را ] ــ یعنی تسلط و مهارت دیو المان را مـورد تأکیـد قـرار داده که من حتماً می دانم پـرزیـدنت عزیز ما صدها نویسنده کتابهای روان شنـاسی و هیپنوتیزم را در سطح جهانی می شناسد و می دانند که برای ما اعضای قدیمی انجمن که در تمام موارد در امضا تنها به ذکر 3 مدرکی که از دانشگاه تهران گرفته ام افتخار و بسنده می کنم و ضعف تحصیلاتی خود را با عناوینِ پرزیدنت ، استاد یا مدرس جبران نمی کنم و با آشنایی از استادهای بزرگ روان پزشکی که در دوران تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران داشته ام ، هیچگاه برای یک فرد فاقد تحصیلات دانشگاهی که به قول و نوشته خودش بعد از 49 سالگی با خواندن چند مقاله متحول شده و مانند آن عارفی که در اشاره به یک تحول روحی فرموده [ شب که خوابیدم فقط زبان کردی می دانستم ، ولی صبح که بیدار شدم مثل بلبل به زبان عربی صحبت می کردم ] جعل کمالات و عناوین کذب نمی کنم این آقا هم که خدا شفایش بدهد نمی دانم چگونه افرادی مثل آقای دکتر امیر هوشنگ باقری که اگر قبول نکنیم متخصص اعصاب است ، ولی حتماً متخصص روانپزشکی هست و این اشتباه را مرهون لغزش قلم همکارش یعنی همان همشیره محترم و دانشمندش بدانیم ، چطور پرزیدنت مؤسسه ما برای این فرد بی سواد ــ به معنی نداشتن مدارک تحصیلی معتبر ــ که با خواندن چند مقاله چنان متحول شده که قابلیت تدریس در دانشگاه کلمبیا را پیدا کرده ... آیا پرزیدنت ما هم این موضوع را صحیح و ممکن می دانند که کلی هزینه کرده تا کتاب این بابا چاپ شود و بعد آنرا به رخ روانپزشکان هیپنوتیزم دانی  ــ  مقدم بر میلتون اریکسون ــ بکشد .

آقای دکتر علی شریفی متخصص روانپزشکی در تهران ، شاید ندانید که در شهر ما ــ اراک ــ سر کوچۀ مشیری که سالها منزل ما در آن جا بود ، یک آقای دکتر علی شریفی دیگری که تنها متخصص بیماریهای روانی است مطب دارند . من معتقدم اگر فردی با ادعاهایی که به فـرد بی سوادی نسبت داده می شود که در 50 سالگی ، با خواندن چند مقاله آنهم در آمریکا به هیپنوتیزم درمانگری برتر از میلتون اریکسون تبدیل شود بشنود ، حدس می زنم آن دکتر شریفی مستقر در اراک ، حتماً این آقای دیو [ اسم کوچکش ] و مریـدهای ایشان را برای مدتی در یک آسایـشگاه روانـی بـستری می کردند تا خدا آنها را شفا دهد .

برای ایران که 5000 سال سابقۀ پزشکی دارد که حتما شرح کارهای روانپزشکی های ابن سینا را هم خوانده اید و در عصر ما بزرگانی مانند کابوک و الماسیان وجود داشنه اند که با دو بار گذراندن دورۀ آموزشی توسط آقای دکتر در مکتب آنها ــ ایشان با وجود آن همه روانپزشک و هیپنوتیزم درمانگر ، فردی را علم می کند که به آن بزرگواران شباهت زیادی دارد و در حقیقت با این کشف شخصیت ، به خاطرۀ استادان خود احترام گذاشته و متذکر شده که برای تبدیل شدن به یک هیپنوتیزم درمانگر بزرگ ، هیچ نیازی ــ حتی به تحصیلات مقدماتی ــ نیست . امیدوارم این یک غلط آموزی بزرگ برای تبرئه و احراز معصومیت آن بزرگواران نبوده باشد .

* در پشت جلد هم به علت اهمیت موضوع ، دوباره نوشته های دبیر دانشمند و آکادمیک ما را نوشته اند که سالهاست با متد پیشرفتۀ کنترل از راه دور ، انجمن را اینگونه اداره می کند و جداً آرزو می کنم که شاید او از نزدیک هم روزی وضع انجمن را مشاهده کند .

ایشان با وضع نجیبانه ای که در کلاسها دیده ، صفت نجیبانه را به روش القای خلسه دیو المان هم تسری داده است … به علت اهمیت مطلب بعدی به ذکر خیر همکار دانشمند آقای دکتر مهدی فتحی به همین مختصر بسنده می کنیم و آرزو می کنم در هیپنوتیزم ایران چند دکتر ترک زبان و دکتر فتحی بیشتری داشته باشیم . تا یکدفعه خیال نکنیم نسل اساتید هیپنوتیزم دانشمند که مثل کابوک و الماسیان فقط به فکر تأسیس انواع کلاسها ، ارائه انواع دروغهای شاخدار نیستند ، منقرض نشده است .

اوج گزافه گویی و دروغ پراکنی

خوشبختانه مطالب پائین صفحۀ پشت جلد صریحاً نوشته ی آقای دکتر عنایت الله شهیدی پزشک عمومی است که تا اینجا هم خیلی مدارک آموزشی ایشان از دیو المان بیشتر است .

ایشان همانطور که می توانید به عین نوشتۀ او مراجعه کنید . مدعی شده که سالها پیش متن اصلی این کتاب ارزشمند را مطالعه کرده اند و خوشبختانه اخیراً ترجمه این کتاب را که همکار عالیقدر ایشان ترجمه کرده اند خوانده اند … و آنرا مرجعی بی نظیر معرفی کرده اند .

از آنجا که این پاراگراف پایانی پشت جلد با معرفی فروتنانۀ آقای عنایت الله شهیدی شروع شده ، دیگر نمی تـوانیم این عنـوان او را به سهل انگاری بستگان او نسبت دهیم .

دکتر عنایت الله شهیدی ، رئیس کمیته آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم و مدرس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

اینجانب با روحیه ایران دوستی که تمام عمر داشته ام ، از اینکه آقای دکتر شهیدی 50 سال بعد از نامجو به یک رکورد و مقام جهانی رسیده است ، افتخار می کنم از جمله اینکه :

* ایشان برای اولین بار در فرهنگ چند هزار سالۀ ایران ، رکورد ترجمۀ کتابی را کسب کرده ، که فقط یک صفحه حجم دارد .

* در مقدمۀ اقای دکتر علی شریفی که در زمان تدوین کتاب دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران بوده ، این کتاب را [ از انتشارات انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا معرفی کرده ، در حالیکه در صفحه 3 کتاب ، این اثر نفیس تنها در چاپخانه آن انجمن چاپ شده ، همانطور که ترجمه آن هم در چاپخانۀ دانشگاه تهران چاپ شده است . ]

* آقای دکتر شریفی در این مقدمه این مژده را داده که کتابهای معتبر دیگری هم علاوه بر این کتاب برای افزایش آگاهی [ کودکان و نوجوانان ] منتشر می شود .

در یک مقدمه دیگر بر این کتاب یک صفحه ای ، خانم دکتر زهرا شهریور فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان [صادقانه ؟ ] نگاشته اند :  

این کتاب که توسط دکتر عنایت الله شهیدی ( از مدرسین انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ... کمک می کند تا کودکان و والدین ، ضمن آشنایی با هیپنوتیزم علمی ، درک صحیحی از این روش درمانی به دست آورند ، تا بتوانند بین روش های علمی و تبلیغات تجاری و عوام فریبانه افتراقی فایل شوند . من نمی دانم چگونه این بانوی دانشمند با مطالعه ی این کتاب کودکانه ، به این کشف و کرامات عالی برسند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب که برای کودکان نوشته شده ، به قسمت معرفی کتاب یک صفحه ای و اغراق های مترجم در این مجموعه مراجعه کنید .

پایان بخش کتاب

در نیمۀ صفحه 24 از این کتاب عیناً می خوانیم :

من پزشک نیستم . هیچ مدرکی به دنبال نام من نیست . به عنوان یک فرد غیر متخصص ، هیچ ادعایی در زمینه پزشکی ندارم ، ولی چند صد روانپزشک از دانشجویان من بوده اند !

برای اینکه بیشتر به مـوارد عدم صداقت این فرد که مـانند سایـر پزشکان صحنه مدعی عدم دخالت در زمینه های پزشکی است ، به نیمۀ پایانی این صفحه از مطالب فهرست کتاب مراجعه بفرمائید که او با کمال وقاحت این چنین در امور پزشکی ــ حتی روانپزشکی و روانکاوی ــ بصورت مسخره ای مداخله می کند .

برای اینکه این مطالب بیشتر مستند باشد ، عین قسمتهایی از فهرست این کتاب بنظر شما می رسانم تا ببیند جهالت ، چه شجاعتی به فرد می دهد .

راپورت RAPPORT نه راپو

یکی از 3 نفر نابغه ای که علم NLP بر پایه کارهای درخشان آنان ــ به ویژه در روشهای رسیدن به موفقیت ــ پایه گزاری شده است ،

میلتون اریکسون است . این مفهوم توسط او به اینصورت ارائه شده است :

راپورت در زمانی پدید می آید که شما به دیگران با رفتار و گفتارتان نشان دهید که اصالت نظریات و تجربیات آنها را برای خودشان به همان صورتی که هست ، قبول می کنید و شما آنها را درست در همان وضع و طرحی از گفتار و رفتار می پذیرید که هستند .

*      *        *

از آنجائیکه درباره مفهوم « راپورت » ( تفاهم کامل ) که در قسمت مقدمه ، برداشتهای غلط ، مطالب درهم برهم و برداشتهای غلطی نوشته شده بود ، با استفاده از کتاب NLP روان شناسی موفقیت ، از :

راپورت یا برقراری ارتباط یا همکاری دو جانبه براساس حسن تفاهم ، که بصورت مفصل در صفحات 162 ، 163 ، 164 و 165 از کتاب روان شناسی موفقیت به شرح این مطلب پرداخته است ، چند سطر بالا را نقل قول کردیم .

کتاب فوق تألیف مک درمورت و وندی جاکو از بنیانگزاران NLP است که با ترجمۀ دکتر رضا جمالیان در 188صفحه توسط انتشارات نسل نواندیش چاپ و منتشر شده است .

اگر در2500 سال پیش ، خشایار شاه در چند کتیبه ــ از جمله گنجنامۀ همدان آرزو می کند که اهورا مزدا ایران را از دروغ ، خشکسالی و دشمن حفظ کنـد ، ما نیز بـایـد آرزو کنیم که خدا انجمنهای علمی ایـران را از دروغ ، گزافـه گویی ، فریب ، نفع پرستی بهر قیمت و ... حفظ کند .

 

 

 

 

 

 

طرح توطئه در مدیریت انجمن !

هر چند من مثل قدیمی ها به تئوری توطئه اعتقاد ندارم که مثل دائی جان ناپلئون تمام گنده کاری ها را به انگلیسی ها نسبت بدهم ، چند نفر از کسانیکه گاهی به من تلفن می کنند ، چنین مطالبی را می خواهند به من القا کنند که :

از آنجائیکه پرزیدنت کنونی انجمن به علل مختلف برای شغل خود پایگاه متزلزلی را تصور می کنند ، اولاً سعی می کند همکاران ضعیفی را برای آنچه که تدریس تلقی می کند انتخاب کند که یک دفعه آنها خدای نکرده هوس پرزیدنتی نکنند . یکی از شاهکارهای او این است که با دادن پول ، همکارانی که اصلاً با هنر و تکنیک کتاب نویسی آشنا نیستند ، تشویق می کند که به ترجمه کتابی یا حتی رونویسی از یک کتاب قبلاً ترجمه شده ای بپردازند تا با شاهکارهایی که این جوانان و سالمندانِ جویای نام سرهم بندی می کنند ، هم با مقدمه نویسی عقده دلی خالی کنند و هم آبروی مؤلفین نابغه را از بین ببرد  و به اصطلاح دفع شر کند .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене