Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

انحرافات شدید انجمن هیپنوتیزم از اهدف آن

آیا انجمن علمی هیپنوتیزم در معرض انحلال و حسابرسی است ؟

با توجه به تصویر پروانۀ فعالیت انجمن های تخصصی که در تاریخ 2/11/69 وزیر کشور ــ آقای عبدالله نوری ــ اجازۀ تأسیس آنرا به نام آقای دکتر هادی منافی صادر کرده بود ، اعضای هیات مدیرۀ آن به این ترتیب اعلام شده بود :

1 ـ دکتر پرویز روز بیانی ph.D. در روانشناسی بالینی از دانشگاه مانیل و از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در بیمارستان روانی روزبه .

2 ـ دکتر رضا جمالیان صاحب بورد تخصصی در بیماریهای عفونی و گرمسیری ، MPH در اپیدمیولژی بیماریهای واگیردار .

3 ـ دکتر مرتضی مهاجر ـ استاد ممتاز روانپزشکی از آمریکا ، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و ...

4 ـ دکتر شکرالله عبدالله زاده : روانپزشک از آمریکا ، استادیار دانشکدۀ پزشکی شهید بهشتی ، اولین پزشکی که در ایران در مطبش از هیپنوتیزم درمانی استفاده کرده و اولین روانپزشکی که بر روی تابلو مطبش از هیپنوتیزم درمانی یاد کرده است .


هیأت مدیره کنونی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

1 ـ آقای دکتر علی شریفی که در امتحانات بورد تخصصی روانپزشکی مردود شده و بهرحال متخصص روان پزشکی بدون ظرفیت علمی و آکادمیک هستند . در بین انجمنهای تخصصی سازمان نظام پزشکی ، به احتمال زیاد آقای دکترعلی شریفی تنها رئیس هیأت مدیرۀ یک انجمن است که نه بورد تخصصی دارد و نه مقام علمی استادیاری ، دانشیاری ...

2 ـ آقای دکتر عنایت الله شهیدی ، پزشک عمومی ، بدون تخصص .

3 ـ آقای دکتر کامبیز عبقری ، دندانپزشک عمومی ، بدون تخصص .

4 ـ آقای دکتر مهدی فتحی ، فوق تخصص در بیهوشی قلب ، متخصص بیهوشی در دانشکدۀ پزشکی مشهد .

با مقایسه فهرست اعضای انجمن در گذشته و شرایط کنونی ، مشاهده می شود که انجمن از لحاظ علمی سقوط بسیار زیادی کرده است .

اهداف آموزشی و پژوهشی انجمن

با توجه به اهداف انجمن که در یکی از انتشارات همین انـجمن به چاپ رسیده و فتوکپی آن در سطور مقابل مشاهده می شود :

هدف انجمن کاربرد علمی تخصصی هیپنوتیزم فقط در گروههای پـزشکی  ، دنــدانپـزشکی ، روان پـزشکی و روان شناسی است . [ و از آموزش پرستارها ، ماماها ، فیزیوتراپها ... ذکری به میان نیامده است . ]

مطالب بالا در زمانی عنوان شده بودند که هنوز سازمان نظام روانشناسی ایران شکل و انسجام نگرفته بود . با توجه به اینکه علاوه بر سازمان نظام روانشناسی ، سازمان نظام پرستاری و ... هم تشکیل شده است ، بنابر این ، منطقی است که هر سازمانی که استفاده از هیپنوتیزم را در حوزه خود لازم بداند ، برای آموزش در راستای اهداف معین و به تعداد مشخص اقدام خواهد کرد .

هدف آموزشی انجمن همانگونه که در متنِ بالا ذکر شده ، کاربرد علمی ، تخصصی هیپنوتیزم در گروههای

پزشکی و دندانپزشکی است ، چه روان پـزشکان جزء پـزشکان و حتی روان شناسان دارای سازمان نظام

روان شناسی مستقل است .

پذیرش روان شناسان در رده های پائین ، ماماها ، پرستارها و ... در برنامه های آموزشی که برای پزشکان و  دندانپزشکان تدوین شده ، غیر حرفـه ای ، غیرقانونی و غیـراخلاقی ا ست . هـدف اصلی از پـذیرش رده های غیـر پـزشک ، فقط دریافت پول از آنهاست و این با اهداف غیر انتفاعی انجمن در تضاد کامل است . معلوم نیـست پـرستارها ، ماماها و ... چقدر به این آموزش ها که برای پزشکان طراحی شده  اند ، از جمله فـراگیری روانـکاوی یـونگی نیاز دارند ! و یا مثلاً جامعه پرستاری، به چند صد هیپنوتیزم درمانگر نیاز دارد!

اساسنامه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

در سطور بعدی ، قسمتی از بالای صفحۀ اولِ اساسنامۀ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران تصویر برداری شده که در قسمتهایی از آن ، مطالب زیر به چشم می خورند :

ماده 2 ــ انجمن صرفاً در زمینه های علمی ، تحقیقاتی و فنی مربوطه[ یعنی پزشکان] فعالیت می نمایند ...

ماده 3 ــ انجمن غیرانتفاعی بوده و ...

اساسنامه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

فصل اول- کلیات

ماده ۱ـ به استناد مصوبه دویست وشصت ودومین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورای عالی انقالب فرهنگی وآیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴مصوبه فوق که من بعد به اختصار "کمیسیون" نامیده می شود انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی بر اساس مواد آتی تشكیل میگردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن" نامیده میشود.

ماده ۲ـ انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت مینماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۳ـ انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.

[ در شرایط کنونی به شهادت به مراجعۀ سایت انجمن ، نزدیک به 100% فعالیت انجمن علمی هیپنوتیزم که طبق قانون بایستی فقط به پزشکان آموزش بدهد ، با عدم رغبت پزشکان در شرکت در دوره های آموزشی انجمن ، به برگزاری دهها دوره در تهران که اکثریت شرکت کنندگان در کلاسها دانشجویان مامایی ، پرستاری ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی هستند ، می پردازد و حتی با دوره گردی در نقاط مختلف کشور ، به برگزاری دوره هایی که مسلماً بی فایده و بالقوه یا قطعاً می توانند خطر آفرین باشد ، برای جمع پول با قولهای خلاف واقع که با اخلاق و هدف انجمنهای علمی در تضاد است ، می پردازند . در حالیکه معمولاً تمام مدرسهای کلاسها همان اعضای هیات مدیره هستند که اکثراً بدون تخصص ( پزشک عمومی ، دندانپزشک عمومی ، متخصصان بدون بورد هستند) در بیشتر موارد تعداد این دوره های هم زمان بسیار زیاد و برای دوره های واحدی مثل آموزش هیپنوتراپی ، درکلاسهای مختلف که از معجونی از دانشجویان ، پزشک ، دندانپزشک ، پرستار ، ماما ، فیزیوتراپی است ، برای دوره واحد هیپنوتراپی در مدتهای متفاوت 60 ، 80 ، 100 ، 120 و حتی 150 ساعت برنامه واحدی را اجرا می کنند !

شرایط عضویت در انجمن هیپنوتیزم

از آنجائیکه در روزهای اخیر آگهی های متعددی در مورد چگونگی واجد شرایط شدن برای عضویت در انجمن پس از شرکت در یکی از دوره های آموزشی ــ آنهم با پرداخت مبالغی زیاد و غیر عادلانه ــ در سایت آنها بچشم می خورد ، برای جلوگیری از ضرر و زیانهایی که ممکن است به عده زیادی از دانشجویان خوش باور که حرفهایی این چنین را قبول می کنند ، عیناً فصل سوم از اساسنامۀ انجمن ، را که مربوط به شرایط عضویت در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران است ، بنظر گرامی شما می گذرد :

فصل سوم ـ عضویت

ماده ۸ـ عضویت در انجمن به طرق زیرمیباشد:

۱ـ۸ـ عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یكی از رشتههای پزشكی یا دندانپزشكی باشند و نیز فارغ التحصیالن روانشناسی بالینی با حداقل درجه کارشناسی ارشد میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

۲ـ۸ـ عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت انجمن درآیند: کلیه کسانی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یكی از رشتههای گروه پزشكی یا روانشناسی باشند. میتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

در ادامه ، در ارتباط با شرایط ، وظایف و ویژگیهای هیات مدیره ، ملاکِ تعدادِ اعضای پیوستۀ انجمن ، مقررات و الزامات زیر پیش بینی و ابلاغ شده است :

ماده 8 ــ عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد :

1 ـ 8 - عضو پیوسته : هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجۀ دکترا در یکی از رشته های پزشکی یا دندانپزشکی و یا فارغ التحصیلان روانشناسی بالینی با حداقل درجۀ دکترا ...

2 ـ 8 عضویت وابسته : ... حـداقل درجـه کـارشناسی در یکی از رشتـه های گروه پـزشکی ، پیـراپـزشکی و رشته های توانبخشی و علوم تربیتی یا روان شناسی است و این افراد حق شرکت درمجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره را ندارند .

3 ـ 8 عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت است ... به عضویت افتخاری پذیرفته می شوند .

شرط مهم برای عضویت در انجمن

پرداخت حق عضویت است

ماده 9 ـ  هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد ...

تبصره 2 ـ ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن ، تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیأت مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند .

برای تأکید بیشتر ، تمام ماده 9اساسنامه انجمن را که در دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده ، بصورت فتوکپی در زیر تقدیم شما می گردد و اعلام می شود از آنجائیکه اعضای هیأت مدیرۀ کنونی انجمن واجد شروط ماده 9 از جمله شرایط قید شده برای انتخابات هیأت رئیسه را نداشته اند ، بنابر این نهادی قانونی براساس این آئین نامه بنام هیأت رئیسه یا هیأت مدیره هم اصالت قانونی ندارد .

ماده ۹ـ هر یك از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱ـ پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲ـ مالك تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

آیا عضویت رئیس و اعضای هیأت مدیرۀ کنونی قانونی است یا خاتمه پیدا کرده است ؟

در ماده 10 ، عیناً جواب این مطالب وجود دارند :

ماده 10 ــ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

1 ـ 10 ـ استعفای کتبی عضو

2 ـ 10 ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه درمهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید .

از آنجائیکه رئیس [ یا پرزیدنت ] انجمن ، همینطور هیأت مدیره کنونی مفاد مادۀ 9 و مادۀ 10 را عمل نکرده اند ، با توجه به زوال شرایط انتخاب ـ از جمله عدم پرداخت مرتب حق عضویت ـ از مقام کنونی عزل می شوند .

قابل توجۀ کسانی که دل به عضویت در انجمن

پس از طی دوره ای دوخته اند

با توجه به فصل چهارم ـ ارکان انجمن ، ماده 11 انجمن دارای ارکان زیر است : مجمع  عمومی ، هیأت مدیره و بازرس

مادۀ 12 ــ مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوستۀ انجمن تشکیل می شود [ اعضای پیوسته 1 ـ 12  شامل هیأت موسس انجمن و کلیه افرادی است که دارای درجۀ دکترا در یکی از رشته های پزشکی یا دندانپزشکی و فارغ التحصیلان روانشناسی بالینی با حداقل درجه دکترا می باشند .

مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تشکیل می شود .

ماده 13 ــ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

1 ــ 13 . استماع گزارش هیأت مدیره و ...

2 ــ 13 . اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و بودجه و میزان حق عضویت

3 ــ 13 . انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره

4 ــ 13 . تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

ماده 14 ــ اعضای هیأت مدیره مرکب از 7 نفر است که 3 نفر علی البدل می شوند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عادی هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد .

ماده 15 ... تبصره 1 ــ رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دورۀ متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند .

ماده 16 ــ هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیرۀ جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال دارد .

برخی از خطاهای جاری در انجمن

1 ـ تنزل شدید مقام علمی هیأت مدیره

اگر به فهرست اولین هیأت مدیره انجمن در صفحات قبل نگاهی بیاندازید ، متوجه می شوید که آنها همه دارای بورد تخصصی از دانشگاههای معتبر و مقام دانشگاهی بودند ، درحالیکه اکثریت هیأت مدیره کنونی یا مثل رئیس هیأت مدیرۀ کنونی فاقد مقام دانشگاهی و بورد تخصصی است ، بلکه دو نفر آنها ــ یکی پزشک عمومی و دیگری دندانپزشک عمومی است ــ که این موضوعات در هیچ یک از سایر انجمنهای نظام پزشکی معادل ندارد و افراد با بضاعت علمی حداقل را در هیأت مدیره جای نمی دهند .

[ انجمن پزشکان عمومی موضوع جداگانه ای می باشد ]

2 ـ پرداخت حق التدریس بسیار بالا به مدرسان که در اکثریت موارد فاقد بورد تخصصی هستند . برای رسیدگی به این ریخت و پاشهای بسیار بالا و میلیاردی ، استفاده از حسابرسان رسمی را لازم می دارد .

3 ـ به جای انتشار آگهی های انجمن در یک روزنامه کثیر الانتشار ، آگهی های معمولاً و غالباً در مجلۀ شادکامی چاپ می شود که هر شماره گاه 3 تا 5 صفحه آگهی و یا مقالاتی به قلم مدرسان انجمن با پرداخت میلیونها تومان بابت چاپ مقاله بصورت آگهی صورت می گیرد که حسابرسی به آن لازم و ساده است . انتخاب این مجله برای دادن آگهی به آن در مجمع عمومی صورت نگرفته است .

در ارتباط با موضوع قید شده در ماده 13 اساسنامۀ انجمن ، در مورد تراز نامه و بودجه انجمن به ویژه تعیین میزان حق عضویت اصلاً اقدامی نشده است .

به مادۀ 15 ــ تبصره 1 که اعلام می کند : رئیس هیأت مدیره و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند ... انتخاب شوند ، بنظر نمی رسد که توجه شده و مایه تأسف است آقای دکترعلی شریفی اخیراً برای خود عنوان پرزیدنت را انتخاب کرده و گویا می خواهد مانند آفریقا ، بصورت پرزیدنت مادام العمر در آید در ارتباط با بند 3 ـ 17 ، برای تشکیل جلسات سخنرانی ، فقط از دوستان استفاده شده و به کسانی که انتقادی نسبت به عملکردهای انجمن دارند ، اجازه طرح دیدگاهشان داده نمی شود .

6 ـ 17 هرگز تراز نامه دقیقی در این سالها تهیه نشده و مجمع عمومی مرتبی تشکیل نشده است .

میلیاردها درآمد انجمن ، همچنین حق التـدریس های ساعتی ــ حتی به پـزشکان عمومی یا دنـدانپزشکان عمومی ــ که چندین برابر حق التدریس ساعتی در دانشگاههای معتبر و برای صاحبان درجات ph.D. و تخصص است ، بیشتر است .

برای کسب اطلاعات مستند و مصور درباره بضاعت علمی بزرگان انجمن که در چند مقاله دیگر درج شده، به فهرست مقاله های قبلی سایت مراجعه بفرمائید.

ضمناً برای اطلاع از کارنامه دکتر جمالیان، در سایت www.hypnosiran.com در 4 فایل مصور و مستند، همینطور بیشتر از 100 مقاله تخصصی درباره هیپنوتیزم و مباحث جانبی آن به فهرست مقالات گذشته این سایت سری بزنید.

 

اگر مطالب این سایت – مخصوصاً چند مقاله اخیر – را جالب و روشنگر می دانید، آدرس سایت و مضمون محتویات آن را به کسانیکه آن ها را دوست دارید، اطلاع دهید.


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене