Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

 

نگارش : دکتر رضا جمالیان

خودتان را امتحان کنید ، برای اینکه متوجه شوید

چه اندازه از لحاظ تئوری و کارهای عملی آموزش دیده اید

برای اینکه از حجم و میزان آموزشهای نظری و عملی خود کسب اطلاع کنید ،

الف ـ با مراجعه به کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند نشریه آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ، میزان اطلاعات تئوری خودتان را محک بزنید .

ب ـ برای اینکه متوجه شوید تا چه اندازه عملاً انجام پدیده های هیپنوتیزمی را یاد گرفته اید ، چند برنامه کارآموزی که عملاً در دوره های آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا آموزش داده می شوند ، بتدریج در اختیار شما می گذاریم که مطالب این نوشته ، قسمتی از آنهاست .

ج ـ در دو کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند پرزیدنت سابق انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که ضمناً نشریۀ رسمی آموزشی این انجمن است و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی تألیف جان واتکینس پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم تجربی و بالینی آمریکاست این مطالب و مطالب دیگری وجود دارند .

کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی را به قیمت 16000 تومان و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی را به قیمت 15000 تومان می توانید بصورت تلفنی از طریق تلفن 29993242 از انتشارات اطلاعات خریداری کنید تا بصورت پیک تلفنی یا پست سفارشی همانروز یا روز بعد به آدرس خانه یا محل کار شما فرستاده شوند . در کتابهای فوق ، تعداد خیلی بیشتری از تکنیکهایی که در دوره آموزشی مقدماتی انجمن های فوق، بصورت عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند ، چاپ شده است .


 

پدیده های جذّاب هیپنوتیزم عملی

پرسش و پاسخ با ناخود آگاه ، بدون آگاهی ضمیر آگاه سوژه

 

1 ـ سوژه بایستی استعداد هیپنوتیزم پذیری بالایی را داشته باشد .

2 ـ سوژه را در عمیق ترین میزان عمق خلسه ، که ظرفیت آنرا دارد قرار دهید .

3 ـ بـه او بگوئید که دراین شرایط ناخود آگاه او که مدیـریت حرکـات انگشتان او را دارد ، با حرکـات انـگشت ، به پرسشهای من جواب می دهد :

اگر جواب پرسش من آری بوده باشد ، انگشت کوچک تر خود به خود بالا می آید . اگر جواب پرسش من منفی است ،

انـگشت کنـاری آن حرکت می کند . اگر نـاخود آگاه تـو نمی خواهد و یـا صلاح نمی داند که به پرسش جواب دهد ،

انگشت میانی تو به بالا می آید .

* معمولاً دراین شرایط سوژه بر روی یک صندلی نشسته و دستهایش را روی رانهایش قرار داده است .

این آزمایش براساس پدیدۀ ایدئوموتور صورت می گیرد .

 

 

پدیده های جذّاب هیپنوتیزم عملی

پرسش از ناخودآگاه بکمک حرکات یک پاندول

 

1 ـ یک انگشتری را به نخی بطول تقریبی 30 سانتیمتر ببندید .

2 ـ با تکیۀ آرنج بر روی میزی ، این انگشتری را که بصورت پاندولی درآمده ، بر بالای سطح میز و کمی بالاتر از آن قرار دهید .

3 ـ بسته به استعداد هیپنوتیزم پذیری سوژه ، این آزمایش ممکن است در شرایط بیداری عادی ، شرایط آرامش یا ریلاکس بودن و یا حتی یک خلسۀ سبک هیپنوتیزمی انجام بگیرد .

4 ـ برای خودتان یا فرد دیگری قرار می گذارید که اگر جوابِ پرسش مثبت بود ، پس از لحظاتی پاندول از چپ به راست و راست به چپ حرکت می کند . اگر جواب منفی بود ، این حرکات درجهت جلو به عقب و عقب به جلو خواهد بود . اگر ناخود آگاه نخواهد به این پرسش جواب بدهد و یا صلاح نداند ، پاندول شروع به حرکت دورانی می کند .

 

[ در برخی از شبانه روزیهای دخترانه ، از این تکنیک هیپنوتیزمی جالب و در عین حال ساده ، به عنوان وسیله ای برای ارتباط با ارواح استفاده می شود ! ]

 

 

پدیده های جذّاب هیپنوتیزمی تمرینی

یک شکل ساده و سریع برای سیر قهقرایی در زمان

 

1 ـ برای تحقق این آزمایش ، به فردی با قابلیت هیپنوتیزم پذیری زیاد نیاز هست .

2 ـ سوژه را در شرایط خلسه قرار دهید و با تکنیکهای عمیقتر شدن خلسۀ هیپنوتیزمی ، هر قدر ممکن است ، خلسه او را عمیق و عمیقتر کنید .

3 ـ در حالیکه دستهای او بر روی رانهایش قرار گرفته ، از او بپرسید که اگر مایل به انجام این آزمایش است ، انگشت میانی یکی از دستهای او خود به خود به بالا می آید .

4 ـ درصورت مثبت بودن جواب ، به او بگوئید که آیا مایل است به وقایع دیروز برگردد و درمورد آنها به این پرسشها جواب بگوید :

ــ دیروز کجا رفتی ؟

ــ دیروز نهار چی خوردی ؟

ــ حالا به اولین روزی که به مدرسه رفتی بر می گردی

ــ چه کسی ترا به مدرسه برد ؟

ــ بر در و دیوار کلاس چه شکلها یا عکس هایی وجود دارند

ــ درباره آموزگار و هم کلاسی هایت با من حرف بزن

 

شرطی شدن برای برگشت سریع به بهترین لحظات زندگی

 

1 ـ از سوژه بخواهید که زمانی را به یاد بیاورد که در اوج شادی ، موفقیت ، شادکامی و اعتماد به نفس بوده است .

2 ـ برای شرطی شدن برای رسیدنِ سریع به آن شرایط زمانی ، او را هیپنوتیزم کنید و هرقدر که ممکن است ، خلسۀ او را عمیق ترکنید .

3 ـ در این شرایط برای او مجسم کنید که او دراین لحظه از روی پلی عبور می کند و به همان موقعیت و شرایطی می رسد که زمانی در آن در اوج شادی ، موفقیت ، شادکامی و اعتماد به نفس بوده است .

4 ـ دراین شرایط ، او را بصورتی شرطی کنید که او هر زمانی اراده کند ، سریع به حالت خود هیپنوتیزم رسیده و دراین شرایط پس از عبور از پل زمان و مکان ، به آن سرزمین رویاها ، شادی ها ، موفقیت ، شادکامی و اعتماد به نفس می رسد .

 

تجربۀ سومنامبولیسم یا خوابگردی

 

 

 

سومنامبولیسم یا خوابگردی یک پدیده هیپنوتیزمی بسیار جالبی است که فقط در خلسه های بسیار عمیق هیپنوتیزمی پیدا می شود و در آن شرایط ، سوژه با چشمان باز محیط اطراف را آن گونه که هیپنوتیزور تلقین می کند ، نه آنطور که واقعاً هست ، مشاهده می کند . برای مشاهده آن :

1 ـ دریک کلاس یا یک جمع ، فردی را که دارای بیشترین میزان هیپنوتیزم پذیری است انتخاب کنید .

2 ـ با یک تکنیک پرقدرتِ ایجاد خلسۀ هیپنوتیزمی و چند تکنیک عمیقتر کردنِ خلسۀ هیپنوتیزمی ، سعی کنید تا درشرایط سومنامبولیسم قرار بگیرد .

3 ـ به سوژه در شرایطی که مقابل یک جمع قرار گرفته ، تلقین می کنید که پس از 3 شماره چشمان او باز می شود و دراین شرایط خود را در یک جنگل و مقابل انبوه حیوانات مشاهده می کند .

پس از بازشدن چشمان ، او ابتدا با بهت و تعجب به جمع نگاه می کند و دراین شرایط اگر به تعدادی از حاضران اشاره کنید ، اگر شما یک فرد لاغر و دراز را به او معرفی کنید و بپرسید این کیست یا چیست ، او ممکن است بگوید یک مار است ، یک فرد چاق را گاو ، فردی که لباس زرد پوشیده شیر و کسی را که لباس او خال خالی ، پلنگ معرفی می کند .

 

درشرایط خلسه پس از گشودن چشمها

صحبت کردن با تصویری که درقابی بر دیوار است

 

 

 

 

1ـ سوژه را درشرایط خلسه هیپنوتیزمی قرار دهید ، در شرایطی او استعداد یا قابلیت رسیدن به خلسه های عمیق ــ درحدود سومنامبولیسم را داشته باشد .

2 ـ به او تلقین کنید که مثلاً پس از شمردن تا عدد 3 ، چشمان او باز می شود و پس از نگاه کردن به یک قاب عکس ، متوجه می شود که در قاب عکس ، رستم [ یا حافظ ، یا استاد شهریار و یا هر فرد دیگر ] قرار گرفته است .

3 ـ در این شرایط او این استعداد و قابلیت را دارد که با او وارد صحبت شوید و مثلاً پرسشهای زیر را از او بپرسید :

ــ حالش چطور است

ــ الان درکجا زندگی می کند

ــ چه خاطرۀ مهمی دارد که می تواند برای شما تعریف کند

 

تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

 

تلقینات بعد از هیپنوتیزمی به جریانی گفته می شود که در شرایط خلسۀ عمیق ، اگر تلقینات یا دستورهایی به سوژه داده شود ، او پس از خارج شدن از شرایط خلسه پس از چند دقیقه ، چند ساعت ، یا چند روز با درجاتی از ناخود آگاهی یا اجبار حتماًَ آنها را انجام می دهد .

برای مثال ، پس از اینکه سوژه ای به خلسه عمیق رفت ، در عمق خلسه مثلاً به او گفته می شود : من تا 3 می شمارم ، پس از آن در شرایطی که تو هنوز در شرایط آرامش هستی ، چشمانت را باز کرده ، یکی از پنجره های اتاق را بازکرده ، بعد به علت تشنگی شدید 2 لیوان آب می خوری و بعد یک لیوان پر از آب را به کف اتاق می پاشی تا هوای اتاق مرطوب تر شود . تو فراموش می کنی که این مطالب را من به تو گفته ام ، بلکه آنها را خواسته و اراده خودت می دانی .

دراین شرایط پس از خارج شدن از شرایط هیپنوتیزم ، سوژه تمام یا بعضی از تلقینات ارائه شده را انجام می دهد ، بدون اینکه دلیل یا منطقی برای انجام آنها وجود داشته باشد .

 

هیپنوتیزم کردن فرد دیگری توسط سوژه ای که خود در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی است .

 

گاهی لازم می شود که یک زوج ، یا دو نفر را همگام با یکدیگر در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی قرار دهیم .

* ابتدا یکی از این دو نفر را در شرایط خلسه قرار می دهیم .

* به این فرد هیپنوتیزم شده ، تلقین می کنیم که او می تواند افراد دیگری را هم هیپنوتیزم کند .

* سپس تمام مطالبی را که برای هیپنوتیزم شدن دیگری لازم است ، به او می گوئیم و به او تأکید می کنیم که این مطالب را آرام ــ ولی با اعتماد به نفس ، به فرد دیگر بگوید .

 

یکی از جلسات تمرین عملی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا به نقل از کتاب درسی آن انجمن

 

1 ـ با هر روش و ترکیبی که دوست دارید ، سوژه را هیپنوتیزم کرده و با چند تکنیک عمیقتر شدن ، خلسۀ او را عمیقتر کنید .

2 ـ درشرایط خلسه ، تکنیکهای زیر را انجام دهید :

الف ـ ایجاد کاتالپسی یا انجماد عضلانی و بعد ایجاد بیحسی .

ب ـ سوژه را در شرایطی قرار دهید که یک حرکت تکراری و دائمی [ مثل تکان دادن دست ] را انجام دهد .

ج ـ اگر خلسه او به اندازه کافی [ سومنامبولیسم یا خوابگردی ] عمیق است ، به او تلقین کنید که همانطور که در شرایط خلسه قرار دارد ، چشمانش را بازکند و مثلاً پس از دریافت یک سیگنال بطرف پنجره ای برود و آنرا باز کند .

د ـ سوژه را برای پیدا کردن ظرفیت تکنیکهای هیپنوتیزم سریع ، شرطی کنید .

 

یک جلسه تمرین عملی دیگر ، از برنامه های انجمن هیپنوتیزم آمریکا

 

سوژه را در یک خلسۀ عمیق هیپنوتیزمی قرار دهید ، سپس :

الف ـ او را بیدار و سپس با یک علامت یا عبارت که شرطی شده ، دوباره او را درشرایط خلسه قرار دهید .

ب ـ از طریق تلقینات پس از هیپنوتیزمی ، در او انجماد عضلانی و سپس بیحسی را به وجود بیاورید .

ج ـ با کمک تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، یک حرکت اجباری و تکراری ــ مانند مالیدن دستها به هم ــ را در او به وجود بیاورید .

د ـ توجه داشته باشید ، که بیدار کردن و بعد دوباره هیپنوتیزم کردن ــ یک روش پرقدرت برای عمیقتر شدن خلسه است .

هــ ـ همیشه بیاد داشته باشید که در پایان جلسه ، آثار تمام تلقینات ایجاد شده را از بین ببرید .

 

یک جلسه تمرینی دیگر ( قسمت اول ) از انجمن هیپنوتیزم آمریکا

 

 

 

سوژه را با هر روشی که دوست دارید در شرایط خلسه قرار دهید و با تکنیکهای دلخواه خودتان خلسۀ او را عمیق و عمیقتر کنید و سپس رفتارهای زیر را در او به وجود بیاورید .

الف ـ ایجاد بیحسی در انگشت نشانۀ سوژه ــ سپس امتحان استقرار بیحسی را با یک سر سوزن استریل انجام دهید .

ب ـ چسباندن او به صندلی ــ طوری که هر قدر زور بزند ، نتواند بلند شود .

ج ـ او را بصورتی شرطی آماده کنید که با دریافت یک علامت یا عبارت ، دستهایش را بصورت اجباری و بدون اراده بصورت دائم به یکدیگر بمالد .

د ـ بکمک تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، او را طوری شرطی یا آماده کنید که با یک سیگنال یا علامت شرطی شده وارد خلسه شود و یا :

ــ زمانیکه شما به چانۀ خودتان دست می زنید و یا دست او را بلند کرده و رها می کنید ، او به حالت خلسه در آید .

 

یک جلسه تمرینی دیگر انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ( قسمت دوم )

 

در سوژه ای که در شرایط خلسۀ عمیقی قرار گرفته ، رفتارهای زیر را به وجود آورید :

الف ـ او را بصورتی شرطی کنید که با یک سیگنال به خلسۀ عمیقی وارد شود .

ب ـ در یک انگشت او بیحسی به وجود آورید و پس از مطمئن شدن از برقرار شدن بیحسی ، تلقین کنید که با مالیدن این انگشت به هر نقطه ای از بدن سوژه ، در آن نقطه هم بیحسی به وجود می آید . [ در آخر جلسه این بیحسی ها را از بین ببرید ]

ج ـ از طریق تلقینات بعد از هیپنوتیزمی :

ــ در سوژه یک حرکت اجباری را به وجود آورید .

ــ با تلقینات هیپنوتیزمی ، او را در شرایطی قرار دهید که هرقدر که زور بزند ، نتواند از روی آن صندلی که بر آن نشسته ، بلند شود .

د . آثار تمام تلقینات ایجاد شده را از بین ببرید ، طوریکه سوژه در پایان جلسه کاملاً آرام و ریلاکس باشد .

 

دستور انجام تمرینات فوق

تمام تمرینها و پدیده های ذکر شده در صفحات قبلی ، درجلسات آموزش عملی که حداقل 15 تا 20 نفرشرکت کننده داشته باشد ، امکانپذیر است .

دراین فضای آموزشی ، تمام شرکت کنندگان نحوۀ انجام این پدیده ها را یاد می گیرند تا درصورت لزوم ، انجام دهند . ولی به عنوان سوژه ، تعداد کمی هستند که قابلیت یا استعداد انجام این تمرینها ، بر روی آنها امکانپذیر است .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене