Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نگارش : دکتررضا جمالیان

MD , MPH , DTM & H

معمایی بنام « خلسه » و معضلی بنام « عمق خلسه »

در مراجعان به مطب ، عده زیادی آرزوهای خود را در رسیدن به خلسه های بسیار عمیق بیان می دارند . این افراد براساس گفته ها و نوشته های هیپنوتیزورهای غیر پزشک در 40 یا 50 سال پیش ، مانند این سخنان را بیان می داشتند :

اساتیدی در هیپنوتیزم که در وجود آنها خداوند بصورت مادر زادی یا ژنتیک انرژیهای زیادی را قرار داده است ، در برابر یک سوژه یا یک داوطلب هیپنوتیزم با پالسهای مغناطیسی ــ انجام حرکاتی با دست در برابر صورت یا بالای جمجمه سوژه ــ و گاه انجام حرکاتی در طول بدن آنها ، مقداری از انرژی موجود در بدن خود را به کالبد سوژه منتقل می سازند و هر قدر که انرژی « استاد » بیشتر باشد ، سوژه در عمق بیشتری از خلسه قرار می گیرد . بنابر این در برخی از کتابها یا جزوه هایی که برای تبلیغ یا آموزش تألیف می کردند ، تمام خوانندگان یا شنوندگان را برای رسیدن به خلسه های بسیار عمیق ــ که سوژه را از جهان کنـونی به دنیـای شگفت انـگیز ماورایی منتقل می سازد و ارتباط او را با این جهان مادی قطع می کند ، می رساند ! 

با انتشار کتابهای ترجمه شده از منابع آکادمیک یا دانشگاهی غربی که اکثریت آنها طرفداران مکتب میلتون اریکسون بودند ، اینگونه تصور می شد که پس از مدتی یا مدتها کوشش هیپنوتیزور ، در سوژه هایی با ظرفیت یا استعداد هیپنوتیزم پذیری حالتی به وجود می آید که بر خلاف آنچه که در تلقینات هیپنوتیزم کننده با عناوین « ... عمیق و عمیقتر ... خیلی عمیقتر ... » گفته می شد ، خلسه های سبکی بودند که بکمک تکنیکهای عمیق کننده یا عمیقتر کننده ، می توانست خیلی عمیق و عمیقتر شود .

در باورهای این نابغۀ بزرگ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی ، هر چند با بکار بردن تکنیکهای عمیقتر کردن خلسه های هیپنوتیزمی تاکید شده و در آموزش صدها روش عمیقتر شدن یا عمیقتر کردن خلسه های هیپنوتیزمی در کتابهای درسی یا مرجع بزرگان یا طرفداران مکتب میلتون اریکسون که تصاویر روی جلد این ترجمه ها در سایت WWW.HYPNOSIRAN.COM اینجانب موجودند ، در تمام آنها پس از اینکه در متن القای خلسه یا عمیقتر شدن از واژه های « ... عمیق و عمیقتر ... ریلاکس و ریلاکس تر ... » استفاده شده ، در تمام آنها از چند تکنیک عمیقتر شدن خلسۀ هیپنوتیزمی هم استفاده شده است ... و هم به یاد می آورم که میلتون اریکسون در یک مقاله ، روشهایی را ارائه داده بود که افراد با استعدادهای هیپنوتیزم پذیری معمولی بکمک آنها می توانند به مراحل خیلی عمیق ــ سومنامبولیستی ــ برسند . مثل بسیاری از موارد دیگر که تضادی در عقاید دانشمندان موجود است ، اثبات این عقیده چون به اریکسون دسترسی نداریم ، بعهده طرفداران اوست و هیچگاه اثبات یک مطلب به عهدۀ راوی نیست .

برخی از این کتابها مانند هیپنوتیزم علمی نوین به چاپ نهم رسیده ، با قیمت ناچیز 5000 تومان را می توانید از طریق تلفن 29993242 همراه چند کتاب دیگر که با تکنولژی بسیار فاخر و قیمت بسیار ارزان از سوی انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده تهیه کنید و یا با تعداد زیادی از کتابهای ترجمه شده توسط اینجانب را از طریق تلفن 77561318 درخواست کنید و یکی دو روز دیگر از طریق پست سفارشی دریافت کنید .

اعتبار اندکِ عمق خلسه

چند روز پیش یکی از علمی ترین و برای درک ، مشکل ترین کتابی که اینجانب با کمک آقای محمد کاظم طباطبائی ترجمه کرده بودیم منتشر شده که آنرا هم اگر در تهران نیستید ــ از تمام نقاط ایران بوسیلۀ تلفن های انجمن هیپنوتیزم ایران و یا تلفن 77561318 از منشی مطب درخواست کنید .

دراین کتاب ، این عقیدۀ بسیار متفاوت در جدی نگرفتن مفهوم و یا علمی بودن عمق خلسه به این ترتیب بیان شده است :

اگر سوژه هیپنوتیزمی و فرد هیپنوتیزم کننده در شرایط مساعد باشند ، درهمان اولین تجربه هیپنوتیزم کردن سوژه به عمیقترین عمقی از خلسه می رسد ، که استعداد رسیدن به آنرا دارد .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене